Nejprve je potřeba v nastavení firmy určit, jakým typem se má denní, měsíční nebo roční kurz stahovat.

Upozornění: vždy vyplňte buď jen denní, nebo měsíční / roční kurz; pokud byste vyplnili oba, stahování kurzů nebude správně fungovat!

Nastavení denního kurzu:

  1. přistupte do menu Firma – Nastavení – záložka Ostatní,

  2. v poli Denní kurz zvolte variantu Z aktuálního dne nebo Z předchozího dne,

  3. následně se do menu Nástroje – Číselníky – Měny dotáhne do pole Způsob stahování kurzu hodnota Denně.

Doporučujeme volit hodnotu Z předchozího dne, neboť Česká národní banka zveřejňuje kurz pro daný den kolem 14. hodiny odpolední, a pokud byste vystavovali zahraniční fakturu např. v 10 hodin dopoledne, tak by se i přesto stáhnul kurz z předchozího dne, protože pro daný den by ještě další nebyl známý.

Upozornění: když 1x za den stáhnete kurz, systém Flexi si jej „podrží“ a daný den již žádný jiný nedovolí stáhnout, nový kurz lze tedy stáhnout až následující den.

Nastavení měsíčního / ročního kurzu:

  1. přistupte do menu Firma – Nastavení – záložka Ostatní,

  2. vyberte hodnotu v poli Měsíční / roční kurz,

  3. následně přistupte do menu Nástroje – Číselníky – Měny a ručně vyplňte pole Způsob stahování kurzu – 2x klikněte a v nově otevřeném okně napište hodnotu Měsíčně, nebo Ročně.

Našli jste odpověď?