V případě dobropisu se Pořadové číslo původní faktury do slovenského Kontrolného výkazu získá vazbou na původní fakturu. Do pole Pořadové číslo původní faktury se natahuje VS původní přijaté faktury nebo interní číslo původní vydané faktury.

Dobropis, který se vytvoří přes Služby -> Vytvor dobropis, automaticky získá vazbu na původní fakturu. Případně je možné vytvořit vazbu na původní fakturu označením řádku s dobropisem a přes Služby -> Vytvořit/Zrušit vazbu dobropisu.

Našli jste odpověď?