Funkce Obnovit firmu ze zálohy je dostupná z dialogu Výběr firmy, který je dostupný po přihlášení do aplikace nebo v nabídce Firma pod volbou Výběr firmy.

Pro obnovení postupujte v následujících krocích.

1. V dialogu Výběr firmy klepněte na tlačítko "Obnovit ze zálohy".

2. Zobrazí se dialog pro výběr souboru.

Vyberte soubor s požadovanou zálohou (má příponu .winstrom-backup). Pokud jste si nezměnili adresu ukládání zálohy je přednastavena cesta pro ukládání zálohy:

Windows: [domovský adresář uživatele]\Documenty\WinStrom\Záloha dat

Linux: [domovský adresář uživatele]/WinStrom/Záloha dat

Mac OS X: [domovský adresář uživatele]/Library/Application Support/WinStrom/Záloha dat

Poté klepněte na tlačítko Otevřít.

3. Zobrazí se vám dialog, kde do pole Název firmy zadejte jméno obnovované firmy nebo jméno, pod kterým chcete mít obnovenou firmu v seznamu firem. Obnovení zálohy nabízí dva režimy Obnovení produkční firmy a Obnovení testovací firmy. Obnovení testovací firmy umožňuje dále zvolit, zda chcete vypnout odesílání do EET, automatické odesílání emailů a Web Hooks. V případě testování doporučujeme tyto možnosti skutečně vypnout.

Pokud zvolíte pro obnovenou firmu název, který již existuje, data původní firmy se nepřepíšou, vytvoří se nová firma se stejným názvem, která bude zařazena na konec seznamu. Po vyplnění editačního pole klepněte na tlačítko OK.

V režimu Obnovení testovací firmy je také možné vynechat obnovení žurnálu a historii změn Changes API

Tím zahájíte obnovu firmy, o jejímž konci budete informováni dialogem. Firma bude následně dostupná v seznamu firem v dialogu Výběr firmy

Poznámka: Po dokončení obnovení firmy se na zobrazeném dialogu o úspěšném obnovení může zobrazit ještě informace, že na centrálním serveru byli přidáni uživatelé, kterým je potřeba změnit heslo, aby se mohli přihlásit.

Tito uživatelé byli ve firmě v době jejího zálohování, ne však v době obnovení dat ze zálohy a musí být opět vytvořeni (jsou odkazováni např. ze zápůjček majetků nebo odkazováni z dokladů). Dokud se jim heslo znovu nenastaví, nebudou se moci do aplikace přihlásit.

Související

Našli jste odpověď?