Odpočet uhrazené zálohy

Chceme-li odečíst zálohu, postupujeme následujícím způsobem. Program zobrazí seznam uhrazených nevyfakturovaných záloh nebo proforma faktur vázaných na zadanou firmu v hlavičce faktury. Vyberete jednu nebo více z nich a stisknete tlačítko Zvolit.

Odpočet neúčtované zálohy – Tvořím zálohový daňový doklad nebo výslednou fakturu

Program vytvoří položku typu Odpočet zálohy (TypPolozkyK), která je účetní a nemá DPH. Ve vazebním souboru vznikne vazba typu (TypVazbyK) „OdpocetZalohy“. Částka odpočtu se rovná částce zálohy s opačným znaménkem. Text je převzat z jazykové lokalizace, kde je v označen kódem „OdpočetZalohy“.

Účtování pro modul Vydané faktury – Účet MD odpočtu zálohy je shodný s primárním účtem vytvářené faktury. Účet Dal je převzat protiúčtu z bankovního výpisu, který uhradil zálohu.

Účtování pro modul Přijaté faktury – Účet DAL odpočtu zálohy je shodný s primárním účtem vytvářené faktury. Účet MD je převzat z proti účtu bankovního výpisu

Příslušný bankovní (jeho ID) výpis najdeme pomocí vazby zřejmé z následujícího příkladu. 458 je ID zálohy a 789 je ID bankovního výpisu.

idA ModulA idB ModulB TypVazbyK

458 FAV/FAP 789 BAN UhradaZALOHY

Vytváření vazeb ve vazebním souboru

Dále program vytvoří vazbu mezi položkou odpočtu zálohy a fakturou. 1581 je ID položky odpočtu 567 je ID ZDD nebo výsledné faktury.

idA ModulA idB ModulB TypVazbyK

1581 FAV/FAP 567 FAV OdpocetZDD

Také vytvoří vazbu uhrazujícího dokladu k zálohovému daňovému dokladu (pro výslednou fakturu se tato vazba nevytváří).

idA ModulA idB ModulB TypVazbyK

567 FAV/FAP 789 BAN VazbaZDD (vazba na zálohový daňový doklad)

Tato vazba je nutná pro možnost pozdější změny účtování zálohového daňového dokladu nebo u uhrazujícího dokladu. U zálohové faktury je pole StavOdpocet je přepnuto ze stavu NE do stavu ANO. Dále je nutné, aby uživatel vytvořil položky, které obsahují DPH. Celková částka zálohového daňového dokladu musí být = 0.

Výše je popsána „ruční“ tvorba zálohového daňového dokladu. Po vytvoření položky bankovního výpisu, jež uhrazuje zálohu, je možné automatické generování ZDD. Stisknete tlačítko „Generuj ZDD“ a program vytvoří ZDD sám. Když je u zálohového dokladu (proforma faktury) uveden rozpis DPH, pak program může vytvořit kompletní ZDD. Když tomu tak není, je nutné po vytvoření ZDD nabídnout doklad k doplnění rozpisu.

Odpočet zálohového daňového dokladu ve výsledné faktuře

Program vytvoří položku typu Odpočet zálohového daňového dokladu, která je účetní a má DPH. Ve vazebním souboru vznikne vazba typu (TypVazbyK) „OdpocetZdd“. Částka odpočtu se rovná částce zálohy s opačným znaménkem. Text je převzat z jazykové lokalizace, kde je v označen kódem „OdpočetZalohy“. V případě, že zálohový daňový doklad obsahuje obě sazby DPH, pak vzniknou 2 položky.

Účtování pro modul Vydané faktury

Účet MD odpočtu zálohy je shodný s primárním účtem vytvářené faktury. Účet Dal je převzat z protiúčtu ZDD.

Účtování pro modul Přijaté faktury

Účet DAL odpočtu zálohy je shodný s primárním účtem vytvářené faktury. Účet MD je převzat z protiúčtu ZDD.

Vytváření vazeb ve vazebním souboru

Dále program vytvoří vazbu mezi položkou odpočtu zálohy a fakturou.

Příklad pro vydané faktury

Vystavíme zálohu: doklad Z001 na částku 119 Kč. Doklad je neúčetní.

V bance vznikne doklad B001 na částku 119 Kč a bude účtován:

119 Kč MD 221 001 a DAL 324099.

Automaticky nebo ručně vznikne zálohový daňový doklad X001 na částku 119 a bude účtován:

100 Kč MD 324 099 a DAL 324 001.

19 Kč MD 324 099 a DAL 343 001.

Dále vznikne výsledná faktura V001 na částku 238 Kč s účtováním:

200 Kč MD 311 001 a DAL 602 001.

38 Kč MD 311 001 a DAL 343 001.

… bude obsahovat odpočet zálohy

-100 Kč MD 311 001 a DAL 324 001.

-19 Kč MD 311 001 a DAL 343 001.

Na konec vznikne úhrada B002 v bance na částku 119 Kč s účtováním:

119 Kč MD 221 001 a DAL 311 001.

Pomocí vazeb jsou doplňovány v sestavě saldo příslušná čísla dokladů. Jedná se o účty 314 099, 314 001 a 311 001:

Doklad MD DAL Párovací symbol

Účet 324 099:

X001 119 0 X001

B001 0 119 X001

Účet 324 001:

X001 0 100 X001

V001 0 -100 X001

Účet 311 001:

V001 238 0 V001

V001 -119 0 V001

B002 0 119 V001

Našli jste odpověď?