Tabulka položek faktur má pod horní nástrojovou lištou následující rolety.

Výběrové rolety pro rychlé výběry v seznamu dokladů. Následuje seznam rolet:

Kalendářní rok

Od: Aktuální počítačový rok+1

Do: 1990

Kalendářní měsíc

1-12 měsíc, 4x čtvrtletí, poslední den, poslední týden

Rok a měsíc se filtruje podle data vystavení dokladu.

Typ položky

Přípustné typy položek (ceníková, obecná, účetní)

Sklad

Seznam skladů

Skupina zboží

Seznam skupin zboží

Program zobrazí přehled všech fakturačních položek. Pomocí standardního filtru můžete vytvořit požadovaný výběr.

Filtr nad položkami musí umět také filtrovat podlé kódu odběratele respektive místa určení, které převezme z hlavičky dokladu. Také je nutné, aby v přehledu položek tato hodnota byla zobrazena.

Standardní výstupy

Standardní tiskový výstup obsahuje následující pole

Přehled položek bez mezisoučtů

Program vytiskne všechna uvedená pole

Sumace podle středisek a zboží

Kód, název a středisko bude v tisku položek vynecháno.Středisko, kód a název zboží bude vždy na začátku a na konci sumační skupiny, tříděno bude podle: středisko+kód zboží.

Sumace podle kódu zboží

Kód, název bude v tisku položek vynechán.Kód a název zboží bude vždy na začátku a na konci sumační skupiny, tříděno bude podle: Kód zboží.

Sumace podle skupin zboží a kódu zboží

Skupina zboží, kód, název bude v tisku položek vynecháno. Skupina zb., kód a název zboží bude vždy na začátku a na konci sumační skupiny, tříděno bude podle: skupina zb.+kód zboží.

Sumace podle odběratelů a kódu zboží

Odběratel, kód, název bude v tisku položek vynecháno. Odběratel, kód a název zboží bude vždy na začátku a na konci sumační skupiny, tříděno bude podle: odběratel + kód zboží.

Sumace podle skupin odběratelů, odběratelů a kódu zboží

Skupina odb., odběratel a Kód, název bude v tisku položek vynecháno. Skupina odb., odběratel a Kód, název bude vždy na začátku a na konci sumační skupiny, tříděno bude podle: Skupina odb., Odběratel a Kód.

Sumace podle místa určení a kódu zboží

Určení, kód, název bude v tisku položek vynecháno. Určení, kód a název zboží bude vždy na začátku a na konci sumační skupiny, tříděno bude podle: Určení + Kód zboží.

Sumace podle skupin míst určení, odběratelů a kódu zboží

Skupina Určení, Určení a Kód, název bude v tisku položek vynecháno. Skupina Určení, Určení a Kód, název bude vždy na začátku a na konci sumační skupiny, tříděno bude podle: Skupina Určení, Určení a Kód.

Příklad tisku přehledu podle firem a kódu zboží

Je-li pole bez popisu, platí pro něj stejné podmínky a má stejné vlastnosti jako ve vydaných fakturách.

Našli jste odpověď?