Evidence jednotlivých přehledů s možností jejich úpravy či přidání nových.

Evidenci můžete otevřít v modulu Přehledy pod volbou "Správa přehledů". Ve výchozím nastavení je možnost správy uživatelských přehledů umožněna uživatelům se standardními uživatelskými rolemi Administrátor a Super uživatel; uživatelé dalších standardních rolí mohou uživatelské přehledy prohlížet.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Kromě obvyklých tlačítek je přítomné tlačítko Zobrazit. Při jeho stisku se otevře zvolený přehled do záložky aplikace.

Upozornění: Aplikace obsahuje připravené přehledy – Základní přehled a Analytický přehled, které není možné upravovat či smazat. Připravený přehled je však možné snadno zkopírovat a kopii následně libovolně upravovat.

Hlavní panel

Stiskem tlačítka či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Název

Povinné pole

Pojmenování přehledu. Názvem bude přehled uváděn v hlavní nabídce, postranní navigaci a pracovní ploše.Doporučujeme zvolit jedinečný název pro snadné odlišení přehledů. Název je vhodné zvolit spíše kratší, neboť se jeho název objevuje v postranním panelu.

Zkratka

Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná.

Zkratka (též kód) je zkrácené vyjádření přehledu.Doporučujeme zvolit zkratku tak, aby vyjadřovala vlastnost, podstatu zadaného přehledu a bylo možné přehledy zkratkami spolehlivě rozlišit.

Popis

Popis přehledu pro přesnou představu jejich uživatelů.

Pořadí

Povinné pole, musí být celé číslo.

Zadané číslo určuje pořadí přehledu mezi ostatními přehledy, přehled s nižším číslem je uváděn dříve.

Související

Našli jste odpověď?