Uživatelské reporty

Nástroje – Uživatelské reporty

Způsob tvoření uživatelských reportů (tisků) je náročný a je určen spíše pro správce IT.

Pokud tuto funkci nevidíte, požádejte technickou podporu o její zpřístupnění (zdarma, není možné k variantě Mini a One).

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Upozornění: K úpravám uživatelských reportů neposkytujeme podporu. Jak bylo zmíněno výše, nástroj a práce v něm je určena spíše pro správce IT.

Tvorbu uživatelských reportů si můžete objednat také z naší strany. Jedná se o zakázkovou úpravu zpoplatněnou částkou 1500,-/hod. bez DPH. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail podporaflexi@abra.eu.

__________________________________________________________________

Hlavní panel

Potvrzením tlačítka "Nový" otevřete formulář pro nový záznam.

Zkratka: Pole "Zkratka" může obsahovat až 20 znaků. Zvolte unikátní strojový název nového reportu (např. "upravenaFaktura"). Uživatelské reporty jsou v nabídce tisků předřazeny standardním tiskům. Pokud je uživatelských reportů více, je možné pořadí určit právě zkratkou, podle které jsou uživatelské reporty řazeny.

Název: Pole "Název" může obsahovat až 255 znaků. Je to text, který se zobrazuje uživateli.

Kód formuláře: Odpovídá formuláři, ze kterého byl report vzat (např. favAkt). Existují následující formkody formulářů:

 • obchodObvDokl – objednávky vydané

 • obchodObpDokl – objednávky přijaté

 • obchodNapDokl – nabídky přijaté

 • obchodNavDokl – nabídky vydané

 • obchodPppDokl – poptávky přijaté

 • obchodPpvDokl – poptávky vydané

 • favAkt – faktury vydané

 • fapAkt – faktury přijaté

 • sklAkt – přijemky/výdejky

 • pokAkt – pokladna

 • banAkt – banka

Hlavní report: Vyberete z vytvořených vašich reportů.

__________________________________________________________________

Tvorba reportů

Základem tvorby reportů je nástroj Jaspersoft Studio ve verzi 6.11.

Jiná verze než 6.11 není aktuálně podporována.

Instalace Jaspersoft Studio

 1. Stáhněte Jaspersoft Studio z adresy https://community.jaspersoft.com/project/jaspersoft-studio/ (je vyžadována registrace).Podle OS zvolte vhodný instalační balíček (příp. archiv).

 2. Po spuštění studia aktivujte pohled Project Explorer a přes kontextovou nabídku projektu MyReports zvolte možnost Build Path / Configure Build Path…

 3. Tlačítkem Add External JARs… přidejte do projektu všechny .jar soubory z FlexiBee začínající na winstrom- a také soubor binding-1.1.1b-modified.jar.Soubory naleznete v cache adresáři s verzemi (případně přímo v instalaci):WindowsC:\Documents and Settings\${user}\.winstrom\cache\${verze}\případně C:\Program Files\WinStrom\lib\Linux$HOME/.winstrom/cache/${verze}/případně /usr/share/flexibee/lib/macOS/Users/${user}/.winstrom/cache/${verze}/případně /Applications/FlexiBee.app/Contents/Resources/Java/Adresář cache se vytváří při automatické aktualizace ze serveru. Pokud jej nemáte (např. u lokální instalace), použijte instalační soubory ze systému.

__________________________________________________________________

Úprava reportů

 1. Stáhněte si zdrojové kódy reportů z adresy https://download.flexibee.eu/download/2020.1/2020.1.0.4/winstrom-reports-2020.1.0.4-src.zip

 2. Otevřete požadovaný report ve studiu (např. faktura vydaná – favAkt/fakturyKB.jrxml).

 3. Upravte jej a uložte.

 4. Report zkompilujte tlačítkem Compile Report v nástrojové liště upravovaného reportu. Tím se vytvoří soubor s příponou .jasper ve stejném umístění.

 5. Spusťte FlexiBee, přihlaste se do firmy a spusťte Nástroje – Uživatelské reporty. Pokud položka není vidět, požádejte naše obchodní oddělení o úpravu licence.

 6. Založte nový uživatelský report a na záložce Přílohy vložte do reportu vytvořené .jasper soubory, z kterých se daný report skládá.

 7. Uložte vše a reportu znovu otevřete.

 8. Nyní nastavte hlavní report (např. na faktura.jasper).

Poznámka: Pokud chcete upravit pokročilejší sestavy jako například štítky pro Geis Parcel CZ, je potřeba do projektu přidat i další .jar soubory: xstream a softeu-svninfo.

__________________________________________________________________

Záložka "Nastavení reportu"

Umožnit rozšířenou verzi: Označte

tam, kde lze i v aplikaci toto pole zaškrtnout, například report Přehled skladových karet. K detekci zvolení rozšířené verze lze v reportu použít volání $P{_LOADER}.isRozsireny()

Umožnit sumační řádky: Toto se používá u některých obchodních reportů. Tam se tímto nastavením řekne reportům, jestli mají tisknout součty, např. peněz, protože u některých záznamů jsou v různých fázích v obchodním kolečku součty nesmyslné (např. poptávky klientů nemusí obsahovat ceny). K detekci zapnutých sumačních řádků lze v reportu použít volání $P{_LOADER}.isSumovana()

Předvybraný počet záznamů: Můžete vybrat:

 • Aktuální záznam – používá se pouze u tisku, který má jako výchozí hodnotu nastaven "Aktuální záznam".

 • Všechny záznamy – nastavte u přehledových reportů, například přehledů dokladů

__________________________________________________________________

Záložka "Přílohy"

Do příloh nahrajte změněný report a také vše z podadresáře subreports.
Po uložení už bude daný report přístupný v dané sekci. Pokud chcete změnit tento report na výchozí, lze to upravit u typu dokladu (v záložce Tisk, změnit existující řadek).

Pokud chcete přenést vytvořený report ke klientovi, použijte XML exporty a importy.

__________________________________________________________________

Poznámky

 • V případě, že měníte report obsahující subreporty, ukládejte tyto subreporty do příloh. Používejte tyto uložené místo našich, protože nejsme schopni zaručit plnou zpětnou kompatibilitu.

 • Pro načítání subreportů z db je potřeba pojmenovat ve volání subreportu názvy. Například ve faktuře je použit fakturaKBpolozky.jasper, ale pokud má upravený report používat subreport pro výpis položek, je potřeba vyměnit volání $P{_LOADER}.getSubreport( "fakturaKBpolozky.jasper" ) za $P{_LOADER}.getSubreport( "db:fakturaKBpolozky" ) – pokud se nezměnil při nahrávání název jasper souboru subreportu.

Našli jste odpověď?