Kurzy pro cenotvorbu

Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Nastavení základních parametrů, oddíl Číselníky.

Kurzy pro cenotvorbu využije uživatel, který má sklad vedený v Kč, ale nakupuje a prodává zboží z ceníku i za cizí měnu. Pomocí tohoto kurzu se provádí přepočet poslední nákupní ceny a stanovené prodejní ceny z ceníku na zahraniční měnu. Umožňuje také stanovit si např. výhodnější kurz pro přepočet prodejní ceny nebo stejnou prodejní cenu pro určité období.

Pokud je přepočet ceny proveden kurzem pro cenotvorbu, je v pokladních dokladech, v přijaté i vydané faktuře cena za MJ barevně odlišena a v případě, že najedete na pole kurzorem, zobrazí se o tom informace.

Příklad: prodejní cena zboží ve skladu je stanovena na 100,- za MJ. Aktuální kurz na devizovém trhu je např. 24,675 Kč za Euro.
Pokud nebudete mít stanoven kurz pro cenotvorbu, bude v položce vydané faktury v cizí měně hodnota 100,- za MJ uvedena v položce "Základ [měna]". Do položky "Základ [Kč]" bude hodnota 100,- přepočtena podle kurzu stanoveného v dokladu pravém dolním panelu v záložce "Měna". Prodejní cena bude tedy vypočtena na 2467,50 Kč (100×24,675).

Kurz pro cenotvorbu si stanovíte ve výši 24,- Kč za Euro. V tomto případě v položce vydané faktury v cizí měně bude hodnota 100,- za MJ přepočtena podle kurzu pro cenotvorbu na hodnotu 4,17 Euro (100:24) a uvedena v položce "Základ [měna]". Do položky "Základ [Kč]" se hodnota 4,17 Euro přepočte podle aktuálního kurzu stanoveného v dokladu pravém dolním panelu v záložce "Měna" tak, aby v účetnictví byly pro přepočet použity správné kurzy. Tímto způsobem zajistíte, abyste např. po dobu jednoho měsíce měli pro zahraničního partnera stejné ceny. Pokud byste chtěli pro přepočet používat aktuální kurz, musíte si tento kurz aktuálně do kurzů pro cenotvorbu doplňovat.

Seznam je prakticky stejný jako předcházející volba "Kurzy". Spustíte ho v nabídce "Nástroje" pod volbou "Číselníky -> Kurzy pro cenotvorbu".

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

__________________________________________________________________

Hlavní panel

Potvrzením tlačítka "Nový" otevřete formulář pro přidání nového kurzu.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

  • Měna: Pomocí tlačítka

si vyberete v roletovém seznamu měnu, pro kterou chcete stanovit kurz.

  • Datum: Datum, ke kterému stanovíte kurz. Vyplňte ho pomocí tlačítka

nebo ručně. Nabízí se aktuální datum.

  • Kurz: Platný kurz k výše uvedenému dnu. Pokud vedete účetnictví např. v české měně, máte za tímto polem uvedenu hodnotu "Kč"

  • Množství: Je to hodnota, která se přebírá z kurzovního lístku. Ve většině případů je uvedeno 1, což znamená že kurz je stanoven k jedné zahraniční měnové jednotce. Současně se za pole doplní zkratka vybrané měny, takže hned vidíte, že např. 25,00 Kč = 1 Euro

__________________________________________________________________

Související

Našli jste odpověď?