Předdefinované texty

Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Nastavení základních parametrů, oddíl Číselníky.

Předdefinované texty – Tato položka není typickým číselníkem, ale spíše seznamem textů, který usnadňuje vyplňování textových položek v dokladech. Nejsnadnější vyplňování je během práce. Pokud při pořizování dokladů vyplňujete textové pole, u kterého jsou tlačítka a , pak text, který do tohoto pole napíšete, můžete okamžitě vložit pomocí části dvojtlačítka , tím uložíte text do seznamu. Na důkaz toho se vám zobrazí na obrazovce informace:

Samozřejmě je však možnost zde tento seznam připravit a pak ho v dokladech využívat.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Pod horní lištou je ještě přístupná volba , kde pomocí rozevřete seznamy a máte možnost nastavit omezení podle jednotlivých míst použití nebo jednotlivých modulů použití. Bližší informace jsou v kapitole "Hlavní panel" – viz "Viditelnost v místech použití" a "Viditelnost v modulech".

Pokud je přednastaveno "Místo použití neomezeno" a "Modul použití neomezen" vidíte v tomto seznamu všechny předdefinované texty. Pokud si vyberete v roletě volbu "Pokladna", zobrazí se v seznamu jen ty texty, ze kterých si budete moci vybírat při vyplňování pokladních dokladů.

__________________________________________________________________

Hlavní panel

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

  • Název: Pole "Název" může obsahovat až 255 znaků. Pokud naplňujete tento seznam přímo z dokladů, zkopíruje se text do tohoto pole i do pole následujícího. Pokud si chcete texty předdefinovat, můžete zde zadat kratší název. Ten se pak zobrazuje u textového pole, pokud kliknete na

Proto ho volte tak, abyste z tohoto názvu poznali, o jaký text se jedná.

  • Text: Zde je celý text, který požadujete vložit do textového pole v dokladech.

  • Viditelnost v modulech: Zde si označíte

ve kterých modulech, příp. ve kterých dokladech chcete předdefinovaný text používat. Pokud naplňujete tento seznam přímo z dokladů, např. pokladních, automaticky se zde označí

Pokladna. Protože některé texty budete chtít používat ve více modulech, můžete zde zaškrtnout více možností.

  • Viditelnost v místech použití: Zde si označíte

ve kterých textových polích chcete předdefinovaný text používat. Pokud vyplňujete tento seznam přímo z dokladů, např. pokladní doklad – pole "Popis", automaticky se zde označí

Popis. Zde uvedená místa použití nejsou vždy využitelná ve všech dokladech, proto se předem přesvědčete, zda zde zvolené místo použití je skutečně použitelné v požadovaném dokladu.

__________________________________________________________________

Související

Našli jste odpověď?