Seznam uživatelů slouží ke správě uživatelů, kteří budou moci s nově založenou firmou pracovat. Do tohoto seznamu je při zakládání nové firmy automaticky zahrnut uživatel, který zakládá novou firmu a který je automaticky prohlášen za uživatele s nejvyšším oprávněním v rámci firmy. Po klepnutí na tlačítko můžete přidat další uživatele s různým oprávněním k užívání programu.


Můžete je zadat kdykoliv v nabídce "Nástroje" pod volbou "Osoby a uživatelé", kde můžete tyto údaje dle potřeby opravovat.

Poznámka: V této volbě můžete přiřadit přístup k firmě také existujícím uživatelům, kteří přistupují k jiným firmám

Bližší popis seznamu uživatelů naleznete na stránce Osoby a uživatelé.

Tlačítko Předchozí vás vrátí do předcházejícího dialogu.

Tlačítko Další vás posune do dalšího kroku průvodce nastavením firmy.

Pokud potvrdíte tlačítko , zrušíte celé nastavení firmy a jste na počátku zakládání nové firmy.

Související

Související

Našli jste odpověď?