Tento dialog řeší dvě volby, které na sebe úzce navazují. Jednotlivé adresy lze rozdělit v závislosti na způsobu účtování do různých skupin firem. Toto rozdělení podstatně ulehčí tvorbu dokladů a jejich účtování.

Otevřít skupiny firem

Každá adresa musí být zařazena do určité skupiny firem. U skupiny firem můžete zadat účty pohledávek a závazků, které jsou automaticky přenášeny do dokladů.

Můžete je doplnit kdykoliv v aplikaci při tvorbě jakéhokoli dokladu nebo v postranní navigaci modul "Obch.partneři" – na pracovní ploše nebo v nabídce "Obch.partneři" -> skupiny firem.

Bližší informace o skupinách firem naleznete na stránce Skupiny firem.

Otevřít adresář

Je to seznam firem (dodavatelských i odběratelských), který obsahuje všechny potřebné údaje o firmě – např. adresy, kontakty, čísla účtů apod. Do adresáře se nechají dělat i poznámky např. o schůzkách, o rezervacích a pod. Ke každé firmě lze přiřadit středisko, které je automaticky přenášeno do dokladů.

Flexi podporuje import dat uložených ve formátu Microsoft Excel (XLS). Tímto způsobem můžete snadno importovat adresář exportovaný z jiného programu či vámi vytvořená data.

Můžete ho doplnit kdykoliv v aplikaci při tvorbě jakéhokoli dokladu, v postranní navigaci modul "Obch.partneři" -> adresy firem nebo v nabídce "Obch.partneři" -> adresy firem.

Bližší informace o seznamu firem naleznete na stránce Adresář.

Tlačítko "Předchozí" vás vrátí do předcházejícího dialogu.

Tlačítko "Další" vás posune do dalšího kroku průvodce nastavením firmy.

Pokud potvrdíte tlačítko "Zrušit", zrušíte celé nastavení firmy a jste na počátku zakládání nové firmy.

Související

Našli jste odpověď?