Zboží – Číselníky atributů

Zde definujete typy a skupiny atributů přiřazené jednotlivým ceníkovým položkám. Atributy jsou následně využívány v internetových obchodech pro přesnější specifikaci zboží – velikost, barva, materiál.

Číselníky atributů najdete na pracovní ploše modulu Zboží "pod čarou".

Typy atributů

Zboží – Číselníky atributů – Typy atributů

Hodnoty v něm zaevidované se pak nabízejí na ceníkové položce v menu Zboží – Ceník.

Nový záznam

nový záznam přidáte pomocí tlačítka Nový:

Zkratka

Zkratka typu atributů o délce až 20 znaků; dle ní by mělo jít jednoznačně identifikovat daný typ atributu.

Název

Název typu atributu (až 255 znaků). Napravo od této položky se nachází ikona "+" pokud na tuto ikonu kliknete, změní se na ikonu "-" a otevřou se další textové řádky pro napsání tohoto textu ve více jazycích (anglický, německý, francouzský).

Záložka „Upřesnění“

Typ atributu

Celé číslo, desetinné číslo,řetězec, datum, logická hodnota.

MJ

Měrná jednotka.

Záložka „Texty“

Popis

Bližší popis typu atributu.

Poznámka

Bližší poznámka typu atributu.

Záložka „Správa“

Záložka „Správa“ obsahuje údaj o časové platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku (seznamu). Platnost záznamu se udává rozmezím kalendářních let. V rozmezí uvedených let záznam platí, ve zbylých letech záznam není platný a záznam se v číselníku nebude vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku nebude uživatel zdržován procházením již nepoužívaných záznamů.

Protože je časová platnost vztažena ke kalendářním rokům, neodpovídá fiskálním účetním obdobím.

Platí od

Kalendářní rok počátku platnosti záznamu.

Platí do

Kalendářní rok ukončení platnosti záznamu.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, neměňte přednastavenou hodnotu „0“ v poli Platí od a hodnotu „9999“ v poli Platí do. Záznam pak bude použitelný ve všech kalendářních rocích a zobrazí se v seznamu v každém kalendářním roce.

Vyplníte-li pole Platí od a Platí do hodnotou „2016“, bude možné záznam používat pouze v roce 2016, tj. pouze v tomto roce bude v seznamu vidět (viz účetní období hlavičky postranní navigace).

Skupiny atributů

Zboží – Číselníky atributů – Skupiny atributů

Jedná se o kombinovatelné podrobnější členění atributů dle vašich potřeb.

Nový záznam

Novou skupinu atributů přidáme pomocí tlačítka Nový:

Záložka „Texty“

Popis

Bližší popis skupiny atributu.

Poznámka

Bližší poznámka skupiny atributu.

Záložka "Výběrové klíče"

Štítky – ke konkrétní ceníkové položce můžete připojit různé štítky; pomocí tlačítka Připojit zobrazí tabulka pro výběr štítků; z levé tabulky Dostupné štítky přesuňte pomocí šipky štítky, které chcete k dané smlouvě přiřadit, do pravé tabulky Vybrané štítky, a výběr potvrďte tlačítkem OK; pokud potřebujete přidat štítek, který dosud nemáte v levé tabulce Dostupné štítky, použijte tlačítko Správa štítků; otevře se číselník štítků (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), ve kterém můžete požadovaný štítek přidat.

Záložka „Správa“

Záložka „Správa“ obsahuje údaj o časové platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku (seznamu). Platnost záznamu se udává rozmezím kalendářních let. V rozmezí uvedených let záznam platí, ve zbylých letech záznam není platný a záznam se v číselníku nebude vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku nebude uživatel zdržován procházením již nepoužívaných záznamů.

Protože je časová platnost vztažena ke kalendářním rokům, neodpovídá fiskálním účetním obdobím.

Platí od

Kalendářní rok počátku platnosti záznamu.

Platí do

Kalendářní rok ukončení platnosti záznamu.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, neměňte přednastavenou hodnotu „0“ v poli Platí od a hodnotu „9999“ v poli Platí do. Záznam pak bude použitelný ve všech kalendářních rocích a zobrazí se v seznamu v každém kalendářním roce.

Vyplníte-li pole Platí od a Platí do hodnotou „2016“, bude možné záznam používat pouze v roce 2016, tj. pouze v tomto roce bude v seznamu vidět (viz účetní období hlavičky postranní navigace).

Našli jste odpověď?