Přeskočit na hlavní obsah
Daňové přiznání MOSS

Tvorba daňového přiznání v režimu MOSS

Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Daňové přiznání v MOSS

Je-li účtovaná firma registrována ve zvláštním režimu jednoho správního místa (MOSS), je povinna podávat přiznání k dani z přidané hodnoty v MOSS. ABRA Flexi nabízí průvodce pro vytvoření tohoto daňového přiznání.

Do výstupů Flexi se jako DIČ pro MOSS účtované firmy uvádí první nalezená hodnota v polích:

  1. DIČ pro MOSS uvedené u státu střediska

  2. DIČ pro MOSS uvedené u státu DPH

  3. DIČ zadané v průvodci do pole VAT

Česko

Zdaňovacím obdobím pro účely MOSS je kalendářní čtvrtletí (§ 110q ZDPH). Daňové přiznání se podává výhradně prostřednictvím daňového portálu. Daňové přiznání je uživatel povinen podat do 20 dnů po skončení zdaňovacího období, a to i v případě, že za příslušné zdaňovací období vybrané služby neposkytl (§ 110r odst. 1 ZDPH). Podává se tedy i tzv. „nulové přiznání“. Lhůty pro podání daňového přiznání tedy vychází na 20. duben, 20. červenec, 20. říjen a 20. leden, a to i v případě, že toto datum vychází na víkend či státní svátek.

Průvodce vytvořením daňového přiznání

Příslušný XML soubor vygenerujete ve Flexi v nabídce „Účetnictví“ – „Účetní výstupy“ – „Daňové přiznání MOSS“. Kliknutím na položku „Daňové přiznání MOSS“ otevřete průvodce.

Určení období

Na prvém kroku určíte období, za které chcete přiznání vygenerovat. Můžete zvolit kombinaci roku a čtvrtletí nebo zvolit období určené přesně počátečním a koncovým datem.

Účet, režim, kurz

Stisknutím tlačítka „Další“ přejdete k dalšímu kroku průvodce.

V druhém kroku zvolíte bankovní účet (měna EURO), ze kterého budete DPH platit, a typ přiznání.

Nabízejí se dva typy:

EU režim

Vyplňte identifikační číslo předchozí registrace k Mini One Stop Shop (VAT, DIČ pro MOSS).

Non-EU režim

Vyplňte kód VOES a číslo bankovního účtu ve formátu OBAN (bez mezer).

Poslední dvojice polí umožňuje nastavit kurz eura vůči měně účtované firmy platný k poslednímu dni vybraného období. Pole jsou automaticky vyplněna kurzem Evropské centrální banky. Je-li firma ve zvoleném období účtovaná primárně v eurech, pole pro nastavení kurzu se nezobrazují.

Tlačítkem další postoupíte na poslední krok průvodce.

Formát výstupu

Na třetím kroku průvodce zvolte typ výstupu přiznání DPH, např. pro vygenerování souboru XML vyberte "Přiznání v XML", a pomocí tlačítka složky vyberte cestu pro uložení vygenerovaného souboru ve formátu XML. Průvodce ukončíte tlačítkem „Dokončit“.

Slovensko

Průvodce vytvořením přiznání k dani z přidané hodnoty v MOSS pro firmy účtující podle slovenské legislativy je obdobný jako pro firmy v Česku. Největším rozdílem je chybějící druhý krok, tj. není potřeba volit bankovní účet, typ přiznání a pochopitelně kurz vůči euru. Oba zbylé kroky se ovládají stejně jako v kontextu české legislativy a popis jejich ovládání naleznete výše.

Dostali jste odpověď na svou otázku?