Přiznání DPH pro finanční úřad

Přiznání k DPH neboli daňové přiznání podává fyzická nebo právnická osoba pro finanční úřad. Přiznání je generováno na základě Podkladů DPH, výstupní soubory je možné převést do elektronické podoby.

Tvorba přiznání DPH

Rok přiznání

Pomocí rozbalovacího seznamu vyberte rok.

Zaškrtnutím příznaku zvolte, zda chcete přiznání podávat za měsíc nebo čtvrtletí.

Měsíc

Pokud jste zvolili měsíční přiznání, pomocí rozbalovacího seznamu vyberte měsíc.

Čtvrtletí

Pokud jste zvolili čtvrtletní přiznání, pomocí rozbalovacího seznamu zvolte čtvrtletí.

Koeficient pro vypočtení poměrné části odpočtu daně (§ 76).

Koeficient

Automaticky je vyplněn koeficient 1 (100%). Hodnota koeficientu je nastavována podle hodnoty při předchozím spuštění průvodce.

Vypořádání odpočtu daně (§ 76 odst. 7 až 10).

Vypořádací koeficient

Tento koeficient není přepočítávám programem, proto je třeba si ho vypočítat a zadat ručně.

Změna odpočtu

Změnou odpočtu se rozumí rozdíl mezi vypočteným odpočtem a uplatněným odpočtem. (ř. 53)

Řádné přiznání

Řádné opravné přiznání

Dodatečné přiznání

Dodatečné opravné přiznání

Datum zjištění změn

Papírové přiznání

Elektronické do formátu pro el. podatelnu

Cílový soubor

Průvodce tvorby přiznání DPH ukončíte pomocí tlačítka "Dokončit".

Pokud přiznání DPH není konečné a nebudete ho odesílat, neukládejte ho. Po uložení přiznání DPH a provedení změn je možné generovat dodatečné přiznání DPH.

Formát pro elektronickou podatelnu

Do přiznání DPH se dotahují údaje zadané v nastavení firmy, tyto údaje jsou důležité pro správné podání. Jsou to tyto údaje:

DIČ

Název firmy

Sídlo

Krajský finanční úřad

Územní pracoviště

Zástupce (Daňový poradce)

Převažující činnost (kód NACE)

Pokud jsou tyto údaje chybné, budete na ně upozorněni při nahrávání přes elektronickou podatelnu. Chybné údaje je možné opravit přímo při podávání.

Dialog pro tisk

Dialog pro tisk obsahuje následující prvky:

  • Jazyk reportu

  • Přístupné sestavy

Pohyby na účtech

Pohyby na účtech – Inventura

  • Tisknout

Rozšířená verze tiskových sestav

Tisknout vodící čáry

Náhled

Tisk

PDF

Odeslat

Export do XLS

Podrobnější informace o tiscích naleznete na stránce nápovědy Tisky.

Našli jste odpověď?