Dle přiloženého obrázku filtrujeme uživatele "Tomáš Těžký", zodpovědná osoba je však na dokladech Obchodní Obchodník a Tomáš Těžký.

Tento filtr není pro pole zodpovědná osoba.

Jedná se o filtr uživatele, který doklad vytvořil v systému, což může být často jiná osoba, než je myšlena zodpovědná osoba, která za doklad zodpovídá například obchodně. Pokud chcete sloupec uživatel zobrazit, stačí si ho přidat pomocí Výběru sloupců.

Doklady na snímku vytvořit uživatel Tomáš Těžký, proto se ve filtru zobrazují. Doklady mají tedy nastaveno uživatel = Tomáš Těžký, zodpovědná osoba = Obchodní Obchodník a Tomáš Těžký.

Upozornění: Při kopírování dokladů se kopíruje většina polí, včetně zodpovědné osoby.

Našli jste odpověď?