Služby nad vydanými fakturami - Generování penalizací

Penalizační faktura se počítá z částky, která zbývá uhradit v Kč. Pro každou firmu se vytvoří pouze jedna faktura a počet položek dané faktury se rovná počtu faktur po splatnosti.

Výpočet úroku = Počet dní * (Zadané procento/100) * Částka k uhrazení

Typ dokladu pen. faktur

Uveďte typ faktury, který bude použit pro vygenerované penalizační faktury.

Procento penále

Uvádějte číslo dle vzoru výše, např. 0.1 = 10%, 0.15 = 15% apod.

Datum od / Datum do

Rozmezí dat, za které chcete generovat penále. Počet dní se vypočítává z datumu splatnosti případně ze zadaného datumu, od kdy se mají počítat penalizace.

Pokud byste penalizační faktury vygenerovali chybně, je pro opětovnou generaci zapotřebí vymazat Datum penalizace v původní faktuře (viz screenshot výše).

Našli jste odpověď?