Peníze – Seznam bankovních účtů

Jedná se o seznam bankovních účtů, které vaše firma používá. Bankovní účty mohou být vedeny v různých měnách, obsahují i napojení na elektronickou banku. Využívá se při vystavování bankovních dokladů.

Seznam můžete spustit v modulu "Peníze" pod volbou "Seznam bankovních účtů".

__________________________________________________________________

Hlavní panel

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Název

Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků.

Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem.

Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka plus můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka minus pole pro název v cizích jazycích zavřete.

Zkratka

Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná.

Zkratka (též kód) je zkrácené vyjádření záznamu. Pomocí napsání zkratky je možné zvolit konkrétní záznam a vyhnout se jeho hledání např. mezi stovkami záznamů.

Doporučujeme zvolit zkratku tak, abyste z ní poznali název záznamu (a naopak tak, abyste podle názvu záznamu odhadli zkratku). Zkratky se zobrazují v jednotlivých řádcích přehledů, proto je vhodné volit kratší zkratky.

Číslo účtu

Číslo vašeho bankovního účtu včetně předčíslí.

Kód banky

Zadejte jej ručně, nebo vyberte pomocí rolovacího výběru ze seznamu peněžních ústavů kód vaší banky. Jedná se o čtyřmístné číslo jednoznačně identifikující banku.

Vyplnění formuláře je pro přehlednost rozděleno do několika záložek:

Primární účet

Pokud příznak zaškrtnete, definujete tento účet jako primární. Bude se nabízet v roletách při tvorbě dokladů jako "předvybraný".

Řada pro příjem, pro výdej

Ručně nebo pomocí rolovací šipky vyberte ze seznamu dokladových řad dokladovou řadu. Pokud máte dokladové řady vyplněné u typů bankovních dokladů, není nutné je vyplňovat zde.

Účet banky

Ručně nebo pomocí vyberte ze seznamu účtů. Účet se dosadí do bankovních dokladů do položky Účet banky v záložce "Účtování a řádek DPH".

Středisko

Ručně nebo pomocí rolovací šipky vyberte ze seznamu středisek. Středisko se bude dosazovat do bankovních dokladů.

Měna

Ručně nebo pomocí rolovací šipky vyberte ze seznamu měn. Při vystavení bankovního dokladu se u tohoto typu nastaví požadovaná měna. Pokud vyberete CZK: Česká koruna, nastaví se k vyplnění záložka "Kč". Jestliže zvolíte zahraniční měnu, nastaví se k vyplnění záložka "Měna".

Elektronická banka

Formát

Pomocí rolovací šipky můžete vybrat formáty, které ABRA Flexi podporuje:

 • ABO formát,

 • Citibank,

 • Citibank direct,

 • Gemini,

 • Gemini XML,

 • KB Best,

 • MultiCash (UTF-8),

 • MultiCash (windows-1250),

 • MultiCash (cp852),

 • SEPA XML – Camt.053|Pain.001

 • PayPal (CZ formát data [31. 12. 2018]),

 • PayPal (UK formát data [31/12/2018]),

 • PayPal (US formát data [12/31/2018]),

 • Poštovní poukázka A,

 • Rozpis plateb bezdokladových dobírek,

 • SIPO.

Pokud nevíte, který formát zvolit, podívejte se do našeho přehledu bankovních formátů.

Název klienta

Tento údaj není povinný, jedná se o název bankovního ústavu

Název protistrany v textu příkazu

Pokud chcete mít v příkazu k úhradě informaci o protistraně, zaškrtněte toto pole.

Popis dokladu v textu příkazu

Pokud chcete mít v textu příkazu k úhradě popis z bankovního dokladu, zaškrtněte toto pole.

Výpisy

Zde nastavte složku v počítači, ve které budete mít uložené bankovní výpisy, které budete následně načítat do Flexi

Přípona výpisu

Přípona se vyplňuje podle bankovního formátu. Jedná se o příponu načítaných výpisů, např. pro ABO formát je to přípona gpc.

Příkazy

Zde nastavte složku v počítači, kam chcete ukládat příkazy k úhradě, které následně budete načítat do internetového bankovnictví.

Přípona příkazu

Přípona se vyplňuje podle bankovního formátu. Jedná o příponu ukládaných příkazů k úhradě, např. pro ABO formát je to přípona kpc.

Kontrolovat duplicitu výpisů

Zde je na výběr z následujících možností:

 • ignorovat již načtené položky - pokud bude načtený výpis obsahovat položky, které už ve Flexi jsou, tyto položky nebudou do Flexi načteny

 • ignorovat již načtené výpisy - pokud bude načtený výpis obsahovat stejné číslo výpisu, který už je ve Flexi načten, výpis nebude do Flexi naimportován

 • nekontrolovat - žádná kontrola probíhat nebude a Flexi načte celý výpis

Token pro příkazy

Token pro výpisy

Pokud máte FIO banku, je možné načítat výpisy rovnou z internetového bankovnictví a nahrávat příkazy rovnou do banky bez jejich ukládání do složky v počítači. V takovém případě je nutné vyplnit tokeny pro stahování výpisů a nahrávání příkazů k úhradě, Tokeny získáte ve svém internetovém bankovnictví u FIO banky. Podrobný návod naleznete zde.

Tato funkce je přístupná až ve variantě Premium.

Našli jste odpověď?