Skip to main content
Prílohy v dokumentoch

Ako pridať prílohu k dokumentu vo webovej aplikácii

Stanislav Kurinec avatar
Written by Stanislav Kurinec
Updated over a week ago

Pri vytváraní nového dokumentu k nemu môžete pridať prílohy. Táto možnosť sa nachádza na samom konci formulára, kde je samostatné pole pre dokumenty.
Dokumenty môžete pridávať buď kliknutím na pole pre prílohy, alebo ich pretiahnutím myšou.
Prílohy môžete pridávať jednotlivo alebo hromadne a môžete ich odstrániť priamo z položky.

Did this answer your question?