Skip to main content
Hromadná tlač a mazanie faktúr

Hromadné operácie vo webovej aplikácii

Stanislav Kurinec avatar
Written by Stanislav Kurinec
Updated over a week ago

Ak potrebujete vytlačiť viac ako jeden doklad naraz, postup je veľmi jednoduchý. Jednoducho zaškrtnite všetky dokumenty, ktoré chcete vytlačiť, v prvom stĺpci na ľavej strane a potom vyberte "Tlačiť" v dolnej časti obrazovky. Rovnakým spôsobom môžete záznamy odstraňovať aj hromadne.

Did this answer your question?