Skip to main content
REST API - bankový účet a spoločnosť

REST API - Ako prepojiť bankový účet so spoločnosťou

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Príklad:

<?xml version="1.0 "encoding="UTF-8"?>

<winstromversion="1.0">

<address-bank-ucet>

<company>{ID/company-code}</company>

<buc>{číslo účtu}</buc>

<smerKod>{kód banky}</smerKod> .

</address-bank-ucet>

</winstrom>

Did this answer your question?