Skip to main content
Chyba: Vytvorenie dokladu s poľom so zahraničnou krajinou

REST API vráti chybu pri vytváraní dokladu s riadkovou položkou so zahraničnou krajinou

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

"Zadajte prosím sadzbu DPH pre netextové riadkové položky. [US18000001] (alebo "Musíte vybrať riadok DPH pre netextové riadkové položky. [US18000001]")."

Pravdepodobne je chyba spôsobená tým, že na vystavenej faktúre nie je uvedená položka DPH pre krajinu "kód:XX".

Tu nájdete položky DPH pre faktúry v rámci elementu "clenDph":
https://demo.flexibee.eu/c/demo/invoice-issued-item/properties

Tu nájdete jednotlivé preddefinované riadky DPH vo Flexi:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/cleneni-dph.xml

Pre zahraničné krajiny je potrebné zadať riadok DPH, napríklad: "clenDph":18, (v tomto prípade je ID 18 pre riadky DPH bez vplyvu DPH).

Did this answer your question?