Skip to main content
Generovanie autentifikačného tokenu
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Pre autentifikáciu je potrebné odoslať údaje formulára.

CURL musí obsahovať hlavičku application/x-www-form-urlencoded alebo multipart/form-data.

Na nasledujúcom obrázku je zobrazené generovanie tokenu prostredníctvom služby Postman.

Poznámka: Ak ste predtým vykonali štandardné overenie v aplikácii Postman (na karte Auth), budete musieť vymazať údaje.

Odpoveďou je potom vygenerovaný token:

{"authSessionId": "43cced75ff51351aaf5a6492b618d2e8749f9aa1e489272e80c9135453347e69", "success":true}

Did this answer your question?