Skip to main content
Ako začať s Flexi API (2/6)

Aký program použiť na testovanie REST API

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Pre podporu Flexi odporúčame a všetky testy vykonávať v Postman. Pozrime sa, ako sa v ňom pracuje. Je voľne stiahnuteľný na adrese GetPostman alebo ho môžete pridať ako rozšírenie do prehliadača Google Chrome (odporúčame skôr aplikáciu pre počítače). Prepojenie Flexi s iným softvérom sa uskutoční pomocou vlastného skriptu, avšak pre naše testovanie postačuje vyššie uvedený Postman.

Pri každej operácii sa najprv vyžaduje overenie používateľa, ktoré vykonáte na karte Auth. Na testovanie stačí typ Basic Auth.
Ak chcete používať daného používateľa len na prístup cez REST API, odporúčame použiť "User API", lacnejší variant bez prístupu k stolu. aplikácia - pozri Cenník.

Podporujeme aj iné metódy overovania, pozrite si našu dokumentáciu: Overovanie

Nynie rozoberieme rozhranie Postman bod po bode na karte Body.

1) Vyberte operáciu HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, ...)

  • Program Postman ponúka širokú škálu podporovaných operácií, avšak na prácu s programom Flexi v súčasnosti postačujú 4 vyššie uvedené operácie.

  • Význam týchto operácií vysvetlíme v článku Operácie HTTP.

2) Pole na zadanie adresy URL, s ktorou bude Postman pracovať

3) Výber formátu, v ktorom sa údaje odošlú na adresu URL

  • UPOZORNENIE - prípona URL musí zodpovedať formátu odosielaných údajov.

4) Výber formy generovanej požiadavky (predvolene raw)

5) Tu sa po odoslaní požiadavky na zadanú adresu URL zobrazí odpoveď

  • pri operácii GET - Flexi odpoveď v požadovanom formáte (XML/JSON)

  • pre operácie POST, PUT, DELETE - Flexi odpoveď s výsledkom operácie, napr.:

¨

6) Telo požiadavky

  • Telo vo formáte XML/JSON

  • Príklad:

  • Vytvorí vystavenú faktúru s kódom "TESTFAKE", typ dokladu INVOICE (štandardná faktúra), vystavenú 1. 1. 2018 s var. symbolom "20180101"

Did this answer your question?