Skip to main content
All CollectionsDokumentácia REST APIReferenčná príručka REST API a často kladené otázky
Vytvorenie dobropisu a jeho prepojenie s faktúrou v jednej požiadavke
Vytvorenie dobropisu a jeho prepojenie s faktúrou v jednej požiadavke

Nemôžem vytvoriť dobropis cez API a prepojiť ho s faktúrou

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Nie je možné vytvoriť dobropis priamo s prepojením na faktúru.
Najprv musíte vytvoriť dobropis a potom ho prepojiť s faktúrou, pozri https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/ref/dobropisy.

Ďalšou možnosťou by bolo použiť spracovanie transakcií:
https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/ref/tx/

Did this answer your question?