Skip to main content
Pole "source"

Na čo sa používa pole source záznamu

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Pole source sa používa na zápis zdroja záznamu. Môže sa pridať spolu s požiadavkou pri vytváraní alebo aktualizácii záznamu.

Príklad:

 <winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
<polozkyFaktury>
<faktura-vydana-polozka>
<kod>KOD1</kod>
</faktura-vydana-polozka>
</polozkyFaktury>
</faktura-vydana>
</winstrom>
Did this answer your question?