Pole source sa používa na zápis zdroja záznamu. Môže sa pridať spolu s požiadavkou pri vytváraní alebo aktualizácii záznamu.

Príklad:

Did this answer your question?