Skip to main content
All CollectionsVýukové články
Najčastejšie používané agendy pri pripájaní inej aplikácie
Najčastejšie používané agendy pri pripájaní inej aplikácie

Ktoré agendy (záznamy) sa najčastejšie používajú pri pripojení k inej aplikácii? Príklady použitia a užitočné odkazy.

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Chystáte sa k systému ABRA Flexi pripojiť nejakú inú externú aplikáciu? V tejto príručke sa vám pokúsime poskytnúť prehľad agend (záznamov), ktoré sa v týchto prípadoch najčastejšie používajú.

Kompletný prehľad záznamov nájdete v tzv. zozname záznamov v našej webovej aplikácii. Názov stroja (alebo názov API) je to, čo zadáte do príslušnej adresy URL.

O tom, ako zostaviť takúto adresu URL, sa dočítate v inom návode. Mali by ste tiež vedieť o podporovaných formátoch. Ak dokážeme vybrať niekoľko ďalších užitočných funkcií pri zostavovaní adresy URL, filtrovanie alebo úroveň podrobnosti, bude to užitočné, ale hodiť sa bude aj celá príručka API a ukážkové súbory XML.

Máme tiež všeobecnú príručku na migráciu údajov z iného systému. Tento návod je však skôr v zmysle zmeny účtovného systému a súvisiacich konverzií údajov.

Prenos údajov

Pravdepodobne najčastejším prepojením aplikácií je prepojenie účtovného systému ABRA Flexi s e-shopom. Existuje však mnoho ďalších prepojení, napr. so skladovými systémami, dispečerským softvérom, systémami CRM atď. Ide o prácu s údajmi, ktoré možno presúvať medzi systémami.

Ak potrebujete zistiť zmeny určitých údajov v systéme Flexi v externej aplikácii, nazýva sa to WebHooks.

Objednávky

Prenos objednávok z e-shopu do Flexi možno pravdepodobne považovať za najčastejšie riešenie realizovaných prepojení. Najčastejšie sa prenášajú aj automaticky (buď po jednom, alebo v dávkach).

Koncový bod

/objednávka-prijatá

Príklad adresy URL

Príklad žiadosti

<winstrom version="1.0"> <order-accepted> <id>code:OBP0080/2021</id><datVyst>2021-06-16</datVyst> <sumTotal>1000.0</sumTotal> <sumCelMen>0.0</sumTotalMen> <currency>code:CZK</currency><firm>code:2776</firm> <description></description> <polozkyDokladu> <objednavka-prijata-polozka><name>testovaci_polozka</name><cenik>code:TEST</price> <store>code:PLZEN</store><mnozMj>1.0</mnozMj> <priceMj>300</priceMj> <currency>code:CZK</currency></order-accepted-item> </itemsDocument></order-accepted> </winstrom>

Pri prevode objednávky sa môže objednávka vykonať priamo alebo sa môžu objednať položky objednávky od dodávateľa.

Faktúry

Prenos faktúr z e-shopu je pravdepodobne druhým najčastejším procesom. Ak prenášate len faktúry, pravdepodobne vynechávate prenos objednávok.

Koncový bod

/vydané faktúry

Príklad adresy URL

Predvolene sa pri faktúre generuje skladový doklad, t. j. expedičný list. Nastavenia je možné zmeniť v type faktúry.

Adresár

Objednávka alebo faktúra (alebo doklad všeobecne) obsahuje informácie o zákazníkovi. Tá je uložená v adresári. V adresári sú uložení aj všetci ostatní obchodní partneri, napr. dodávatelia.

Koncový bod

/adresár

Príklad adresy URL

Príklad žiadosti

<winstrom version="1.0"> <addresar> <id>code:ABRA</id><name>ABRA Software a.s.</nazev> <ic>25097563</ic> <dic>CZ25097563</dic><street>Jeremiášova 1422/7B</street><city>Praha</city> <psc>155 00</psc> <stat>kód:CZ</stat> </address> </winstrom>

Adresár je možné vytvoriť spolu s dokladom (objednávkou, faktúrou) v jednej žiadosti.

Cenník

Potrebujete synchronizovať cenník (alebo zoznam produktov) zo systému Flexi alebo do neho? Potom hľadáte cenníkový záznam.

Koncový bod

/pricelist

Príklad adresy URL

Príklad žiadosti

<winstrom version="1.0"> <cenik> <code>TEST</code><name>test_item</name> <priceZakl>263.5</priceZakl> <typeCenyDphK>typeCeny.bezDph</typCenyDphK> <typStocksK>typStocks.goods</typStocksK><typSzbDphK>typSzbDph.dphZakl</typSzbDphK> <stock>pravdivý</stock></price> </winstrom>

Skladové karty sú prepojené s cenníkom skladových položiek. Zaznamenávajú stav zásob príslušných položiek.

Individuálny cenník

Do systému Flexi môžete nahrať aj individuálny cenník. Môže byť spojená s rôznymi spoločnosťami, skupinami spoločností alebo menami. Môžeme nahrať jednotlivé nákupné ceny a jednotlivé predajné ceny.

Konečný bod predajnej ceny

/odberateľ

Príklad adresy URL

Príklad žiadosti

<winstrom version="1.0"> <odberatel> <salePrice>0.5</salePrice> <price>code:TEST</price> <company>ABRA</company> <currency>code:EUR</currency> </odberatel> </winstrom>

Konečný bod nákupných cien

/dodávateľ

Príklad adresy URL

Príklad žiadosti

<winstrom version="1.0"> <supplier> <price>code:TEST</price> <company>code:SUPPLIER</company> <purchasePrice>200</purchasePrice> <currency>code:CZK</currency> </supplier> </winstrom>

Individuálne ceny je možné nastaviť aj priamo v aplikácii, k dispozícii máme aj sprievodcu.

Skladové karty

V prípade skladových kariet (najmä v prípade e-shopov) je pomerne bežným riešením získanie stavu zásob z Flexi. Môžete to zistiť pomocou skladových kariet.

Koncový bod

/stock-card

Príklad adresy URL

Skladové karty sa zvyčajne neimportujú, namiesto toho sa z nich načíta stav zásob. Skladové karty v systéme Flexi nemajú vplyv na stav zásob, iba na pohyby zásob. Ak potrebujete ovplyvniť stav skladu importom, importujte skladové pohyby.

Pohyby zásob

Prijatie alebo odoslanie. Doklad, ktorý ovplyvňuje stav skladu. Užitočné pri prepojení skladových a expedičných systémov.

Koncový bod

/stock-movement

Príklad adresy URL

Príklad žiadosti

<winstrom version="1.0"> <storage-movement> <id>code:S-0093/2021</id><datVyst>2021-08-09</datVyst><sumTotal>10000.0</sumTotal> <currency>code:CZK</currency><company>code:ABRA</company> <document fields> <stock-movement-field><name>testing_field</name> <cenik>code:TEST</price> <warehouse>code:PLZEŇ</warehouse><mnozMj>1.0</mnozMj> <priceMj>300</priceMj> <currency>code:CZK</currency></stock-movement-item> </stock-movement-item></stock-movement></winstrom>

Pohyby zásob sa zrejme zvyčajne generujú priamo v systéme Flexi. Systémy prepravy a skladu ich však musia vytvárať alebo o nich získavať informácie.

To všetko bolo zo základných záznamov, ktoré používate pri pripájaní externej aplikácie. Prostredníctvom rozhrania API je k dispozícii oveľa viac záznamov, ktoré nájdete tu.

Pred začatím práce vždy odporúčame preštudovať dokumentáciu API (alebo ako začať pracovať s API), kde nájdete všetky popísané procesy, ktoré je možné implementovať v API.

Did this answer your question?