Skip to main content
Je možné zavolať registráciu hlásenia v rozhraní API?
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Hlásenia je možné zavolať na diaľku. Na to potrebujete poznať ID reportu, ktoré nájdete v aplikácii v správe reportov a získať autentifikáciu, ktorú odošlete ako parameter authSessionID, pozri dokumentáciu o autentifikácii.

Výsledná adresa pre demo aplikáciu Flexi vyzerá takto:

https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/app/?authSessionId={autentifikačný token}&inDesktopApp=true#/dashboard/{overview ID}?lang={skratka jazyka - en alebo en}

Vyplňte hodnoty pre server (demo.flexibee.eu:5434) a ID spoločnosti (demo).

Did this answer your question?