Skip to main content
Pripojenie k online obchodu

Ako pripojiť Flexi k online obchodu

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ekonomický systém možno ľahko prepojiť s rôznymi systémami a jedným z najbežnejších sú internetové obchody. V tomto návode sa pozrieme na to, ako to urobiť.

Tento návod je určený pre programátorov, ktorí implementujú pripojenie a mali by poznať základy API (aspoň ukážku v PHP).

Vo všeobecnosti sa spojenie skladá z týchto častí:

 1. Export katalógu

 2. Vytvorenie objednávky

 3. Cenotvorba

 4. Ďalšie informácie o katalógu produktov

 5. Ostatné číselníky

 6. Otázky DPH

Export katalógu z aplikácie Flexi

Katalóg je možné prepojiť dvoma spôsobmi:

 • online - vždy, keď klient navštívi Flexi, vykoná sa dopyt a požiadavka sa spracuje (v kombinácii s ukladaním do vyrovnávacej pamäte).

 • synchronizácia - e-shop má vlastnú databázu, do ktorej sa pravidelne nahráva katalóg

V tomto návode sa pozrieme na prvý variant. Niekedy sa to dá realizovať tak, že eshop si počas jednej noci stiahne celý katalóg a potom vybavuje požiadavky na základe svojej kópie.

Exportovanie katalógu

Najprv si prečítame zoznam tovaru:

curl -u winstrom:winstrom -f -L "http://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/cenik/(exportNaEshop=true).xml?detail=custom:name,code,groupCost,sumConditionMj,priceNoCost,mj1,priceZaklWithoutDph,priceZaklVcDph,guarantee,mjGuaranteesK,description,priceUnit,eanCode,shortDescription,callLead,techParam,deliveryLhuta,mjDeliveryLhuta&relations=poplatky,prílohy,príslušenstvo,atribúty,podobný tovar&limit=0"

Ak chcete zobraziť len položky, ktoré sú na sklade (alebo nie sú na sklade), použite túto možnosť:

curl -u winstrom:winstrom -f -L "http://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/cenik/(exportNaEshop=true and (sumStavMj gt 0 or stock=false)).xml?detail=custom:name,code,skupZboz,mj1,priceZaklBwithoutDph,priceZaklVcDph,szbDph,warranty,mjGuaranteesK,shortDescription,callLead,techParam,deliveryLhuta,mjDodaciLhuta&relations=poplatky,attachments,attachments,attributes,like-goods&limit=0"

Poznámka: v tomto zobrazení sa preberá tovar zo všetkých skladov, môžete sa tiež obmedziť len na určité sklady prostredníctvom skladovej karty.

Týmto spôsobom môžete súčasne načítať aj súvisiace objekty, ako sú poplatky, prílohy, atribút a podobný tovar. Prílohy zverejňujte len vtedy, ak sú označené exportNaEshop=true. Takto môžete načítať aj všetky prílohy:

curl -u winstrom:winstrom -f -L "http://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/prilohy/(exportNaEshop=true a cenník nie je prázdny).xml?detail=full&limit=0"

Ak chcete pracovať so stromovou štruktúrou cenníka, získajte najprv uzly stromu:

curl -u winstrom:winstrom -f -L "http://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/strom/(tree='code:STR_CEN').xml?limit=0&detail=full"

a potom umiestnenie položiek cenníka v strome:

curl -u winstrom:winstrom -f -L "http://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/strom-cenik.xml?limit=0&detail=full"

Vytvorenie objednávky

Po zadaní objednávky klientom je potrebné vytvoriť dokument v aplikácii Flexi. Základnou otázkou je, či vytvoriť objednávku, žiadosť o platbu (nedaňový doklad) alebo faktúru (daňový doklad). V internetových obchodoch sa vždy používa pojem objednávka. V systéme Flexi však nie je možné priradiť prijatú platbu priamo k objednávke, a preto sa objednávky v systéme Flexi pre internetové obchody zvyčajne nepoužívajú.

Zvyčajne sa nevytvára priamo faktúra, ale len žiadosť o platbu. Dôvodom je, že DPH z faktúry musíte zaplatiť aj v prípade jej nezaplatenia. Okrem toho v podvojnom účtovníctve musíte ako príjem zdaňovať aj nezaplatené faktúry.

V prípade platby vopred a dobierky sa zvyčajne vytvára faktúra, v prípade prevodu sa vytvára výzva na úhradu.

Pri importe údajov výzvy na úhradu, zálohového daňového listu, dobropisu, vrubopisu alebo faktúry ide vždy o faktúru vydanú.
Rozlišuje ich typ dokumentu, ktorý určuje typ dokumentu.
Pri novom založení spoločnosti (databázy) sa vytvára niekoľko základných typov dokumentov. Typ dokladu určuje, či ide o účtovný alebo neúčtovný doklad, ale aj číselný rad, do ktorého
bude doklad zaradený (prehľad možností typov dokladov).

Zaúčtovanie dokladu sa riadi pravidlom zaúčtovania (to môže byť uvedené aj v type dokladu, žiadosť o platbu však zaúčtovanie nepotrebuje).

Nastavenie typu dokladu "výzva na úhradu

Aby to bola výzva na úhradu, musíte nastaviť nasledujúce informácie:

 • Vyberte typ "proforma"

 • Zrušiť "Dokument je účtovný"

 • Vyberte alebo vytvorte novú sériu dokumentov

 • Skratka: použije sa pri vytváraní typu dokumentu

 • Názov: použije sa ako názov dokumentu

 • Je možné nastaviť ďalšie položky, ako je účet, forma platby, dátum splatnosti, ...

Pri vytváraní faktúry si musíte ujasniť niekoľko vecí:

 • cenníková položka alebo s cenou a množstvom? Pri vytváraní dokladu môžete použiť položku z cenníka, prípadne ju môžete vyradiť zo skladu, použiť predvolenú cenu (vrátane rôznych zliav pre partnerov) alebo môžete vytvoriť umelú položku.

 • Mena: bude v CZK alebo v mene

 • Príjemca: použijete príjemcu z adresára alebo ho uvediete len pre túto faktúru?

Identifikácia zákazníka

Flexi obsahuje adresár zákazníkov. V niektorých internetových obchodoch ho používame, v iných nie. Vytvorenú faktúru je možné prepojiť s adresárom alebo je možné všetky údaje uviesť priamo bez prepojenia. Rozhodnutie závisí od preferencií majiteľa internetového obchodu. Analýza predaja využíva prepojenie na adresár a v prípade jeho absencie nebude možná analýza podľa spoločností alebo skupín spoločností.

Vytvorenie adresára, ak neexistuje

<?xml version="1.0"?>

Na identifikáciu možno použiť ID (primárny kľúč), identifikačné číslo alebo kód (viac o identifikátoroch).

Ukážka XML

Teraz teda vytvoríme nový dokument:

<?xml version="1.0"?>

Teraz vytvoríme faktúru nasledujúcim spôsobom (viac o volaní príkazového riadka):

curl -u winstrom:winstrom -f -L http://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/faktura-vydana.xml -T invoice.xml

Výsledný dokument je potrebné odoslať zákazníkovi (buď ručne, alebo prostredníctvom systému Flexi).

Ďalšie kontaktné údaje

Niekedy je potrebné uviesť v dokumente ďalšie kontaktné údaje. Na tento účel sa používajú tieto položky dokumentov:

 • Názov kontaktu

 • kontaktEmail

 • kontaktEmail

 • contactPerson - odkaz na zoznam kontaktných osôb. Nie je potrebné používať. Keď sa použije, vyplnia sa ostatné polia.

Cenotvorba

Pri každej položke cenníka je uvedená cena bez DPH a s DPH. Keď pri vytváraní objednávky/faktúry uvediete cenu, Flexi ju bude rešpektovať. Ak ju nezadáte, Flexi automaticky vypočíta cenu podľa rozšíreného cenníka. Zvyčajne sa cena uvedená klientovi musí dodržať aj na faktúre.

Individuálne ceny pre B2B

Ak používate pokročilé ceny a chcete, aby ich používal aj internetový obchod (zvyčajne v prípade veľkoobchodného predaja, ak chcete B2B). Na tieto účely sme vytvorili individuálne ceny.

curl -u winstrom:winstrom -f -L "http://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/individualni-cenik.xml?limit=0&detail=full"

Viac informácií o katalógu produktov

Základné atribúty, ktoré sú dôležité pre internetové obchody:

Atribúty

Atribúty umožňujú získať parametrické informácie o položke (napr. uhlopriečka v palcoch). Tento údaj sa potom môže použiť na porovnanie.

Podobný tovar

Zoznam tovaru, ktorý je alternatívou k súčasnému tovaru (napr. od iného výrobcu).

Príslušenstvo

Zoznam tovaru, ktorý dopĺňa súčasný tovar (napr. spotrebný materiál, príslušenstvo).

Súpravy a sety

V niektorých prípadoch sa kompletná súprava (napr. koleso + čerpadlo) predáva za zvýhodnenú cenu. Ak si objednáte súpravu, jednotlivé komponenty budú odstránené.

Zoznam položiek cenníka

Niekedy chcete označiť položku ako novú, v predaji alebo vo výpredaji. Preto môže existovať viacero stavov jednej položky, ktorým môžete dať význam.

Ostatné číselníky

Forma dopravy

curl -u winstrom:winstrom -f -L "http://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/forma-dopravy.xml?limit=0&detail=full"

Forma platby

curl -u winstrom:winstrom -f -L "http://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/forma-uhrady.xml?limit=0&detail=full"

Otázky DPH

Samotný systém Flexi uvádza sadzby DPH a pri každej položke uvádza informáciu, či ide o zníženú alebo základnú sadzbu. Ak vystavíte doklad do zahraničia, DPH na doklade sa automaticky určí (platiteľ DPH v EÚ je bez DPH, neplatiteľ DPH v EÚ je vrátane DPH, ...) na základe krajiny príjemcu.

Ak je spoločnosť registrovaná pre DPH vo viac ako jednej krajine, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Flexi.

Did this answer your question?