Skip to main content
All CollectionsDokumentácia REST APIReferenčná príručka REST API a často kladené otázky
Používateľské tlačidlo otvorí okno pre každý z vybraných záznamov
Používateľské tlačidlo otvorí okno pre každý z vybraných záznamov
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Toto je štandardné správanie pri použití parametra objekt. Parameter objektu sa použije, aj keď nie je uvedený vo volaní url.

Ak chcete otvoriť jedno okno pre viacero záznamov, musíte použiť parameter objectIds, inak sa použije objekt a každý záznam sa odovzdá samostatne.

Did this answer your question?