Skip to main content
All CollectionsDokumentácia REST APIReferenčná príručka REST API a často kladené otázky
Keď sa zmení názov spoločnosti, databázový identifikátor spoločnosti sa nezmení
Keď sa zmení názov spoločnosti, databázový identifikátor spoločnosti sa nezmení
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago
Did this answer your question?