Skip to main content
All CollectionsExport a tlač
Chybné sumy v úhrade v mene
Chybné sumy v úhrade v mene

Tlačová zostava zobrazuje nezmyselné sumy v celkovej úhrade v mene

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Did this answer your question?