Skip to main content
All CollectionsExport a tlač
Tlačiareň termálnych štítkov a čiarových kódov
Tlačiareň termálnych štítkov a čiarových kódov

Aká je vhodná tlačiareň termálnych štítkov a aké je nastavenie v systéme Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Mnoho našich zákazníkov používa tlačiarne Zebra alebo Brother.

V systéme Flexi nie je potrebné žiadne špeciálne nastavenie, stačí použiť pokročilú parametrizáciu na nastavenie predvolenej tlačiarne štítkov.

Všetky nastavenia tlače sa vykonávajú v predvoľbách tlače operačného systému alebo v sprievodnom programe tlačiarne.

Did this answer your question?