Skip to main content
All CollectionsZnalostná databáza webových aplikácií (WUI)Nastavenia aplikácie
Rozšírené vyhľadávanie vo webovej aplikácii ABRA Flexi
Rozšírené vyhľadávanie vo webovej aplikácii ABRA Flexi

Vracia našepkávač príliš veľa alebo príliš málo výsledkov? Ako ju zlepšiť?

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Čo dokáže vyhľadávač vo webovej aplikácii ABRA Flexi? Vyhľadávač sa nachádza uprostred hornej lišty webovej aplikácie. Základné funkcie sú vyhľadávanie záznamov, otváranie agendy a kalkulačka. Pozrime sa na to bližšie.

Vyhľadávanie

Dostávate pri vyhľadávaní nesprávne výsledky? Je výsledkov málo alebo nie sú dostatočne konkrétne?

Skúste pri vyhľadávaní používať medzi slovami medzeru, podobne ako pri vyhľadávaní v službách Google alebo Seznam. Zabezpečí, aby sa do výsledku vyhľadávania dostali obe slová. A myslím, že vo väčšine prípadov vám toto pravidlo bude stačiť.

Chcete pokročilejšie funkcie?
Pridaním znamienka "+" do vyhľadávania sa výsledky vyhľadávania sprísnia medzi dvoma slovami a vyžadujú sa obe slová v poli, v ktorom hľadáte.

  • Príklad: Predstavte si, že predávate topánky a v kóde produktu máte skrytú veľkosť, farbu atď. Napríklad chceme vyhľadať všetky topánky veľkosti 42 z hnedého koženého materiálu.

Náš kód položky vyzerá takto: OBUVNÍK-HNEDÁ-KOŽA-42. Stačí do vyhľadávača zadať 42+HAND+KU a vrátia sa vám všetky výsledky, ktoré obsahujú všetky tieto tri výrazy v kóde. Ak naopak chcete voľnejšie vyhľadávanie, stačí medzi slová vložiť čiarku. (42,43)+NOW vráti všetky topánky vo veľkosti 42 alebo 43 v hnedej farbe.


Pre používateľov znalých jazyka SQL: "+ " znamená AND a "," znamená OR , samozrejme, fungujú aj zátvorky.

Otváracie agendy

Okrem vyhľadávania konkrétnych záznamov ponúka vyhľadávač aj agendy. Po zadaní termínu vám vyhľadávač ponúkne príslušné agendy, stačí si ich vybrať a prejsť na agendu.

Ak v tomto kroku stlačíte kláves enter, v aktuálne zobrazenej agende dôjde k vyhľadaniu výrazu "vydané".

Pomocou vyhľadávača je možné vyhľadávať aj v nastaveniach spoločnosti a nastaviť potrebné nastavenia vyhľadávania. Príkladom môže byť vyhľadávanie "nace" alebo "data box". Aplikácia ponúkne agendu Nastavenie legislatívy, kde sa nastavuje klasifikácia NACE.

Kalkulačka

Vyhľadávač môže tiež vypočítať. Stačí zadať vypočítaný výraz a dostanete výsledok. Túto funkciu má nielen vyhľadávač, ale aj ďalšie polia formulára.

Did this answer your question?