Skip to main content
All CollectionsDokumentácia REST APIReferenčná príručka REST API a často kladené otázky
Nemôžem načítať svoju prílohu .docx cez API kvôli typu obsahu, ktorý je dlhší ako 50 znakov
Nemôžem načítať svoju prílohu .docx cez API kvôli typu obsahu, ktorý je dlhší ako 50 znakov
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Riešením je zadať kratší typ obsahu.


Dlhé formuláre:

"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" (pre súbory .docx)
"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template" (pre súbory .dotx)
"application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation" (pre súbory .pptx)
"application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow" (pre súbory .ppsx)
"application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template" (pre súbory .potx)
"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet" (pre súbory .xlsx)
"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template" (pre súbory .xltx)

Krátke formuláre:
"vnd.ms-word.document.macroEnabled.12"
"vnd.ms-word.template.macroEnabled.12"
"vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12"
"vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12"
"vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12"
"vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12"
"vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12"
"vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12"
"vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12"
"vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12"

Did this answer your question?