Skip to main content
Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (15/16)

Doklad o majetku

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Existujú dva spôsoby zadávania majetku.

  1. majetok zadávame do softvéru od začiatku jeho existencie v organizácii - to však často znamená vytvorenie veľkého počtu predchádzajúcich účtovných období; do softvéru musíme pridať aj všetky udalosti súvisiace s majetkom (technické zhodnotenie atď.) a, samozrejme, skontrolovať;

  2. majetok zadávame v prvom účtovnom období úplného používania softvéru; je to oveľa jednoduchší a menej prácny spôsob.

Did this answer your question?