Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyAko začať používať API Flexi?
Ako začať pracovať s rozhraním API Flexi (4/6)
Ako začať pracovať s rozhraním API Flexi (4/6)

Operácie HTTP

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V zásade existujú štyri základné podporované operácie HTTP, ktoré umožňujú pracovať s rozhraním Flexi:

1) GET (čítanie záznamu, získanie údajov)

  • formát výstupu (uvedený ako rozšírenie URL)

2) POST, PUT (vytvorenie, aktualizácia záznamu)

  • Nerozlišuje sa medzi POST/PUT, význam závisí od cieľovej adresy URL

  • pri ukladaní záznamu do daného záznamu sa záznam buď pridá, alebo aktualizuje (na základe existujúceho/neexistujúceho identifikátora)

  • pri práci s detailom záznamu (t. j. ak adresa URL obsahuje identifikátor) nie je potrebné identifikátor uvádzať v tele požiadavky

3) DELETE (vymazanie záznamu)

  • možno ich vymazať pomocou ich podrobnej adresy URL (adresa URL obsahujúca identifikátor)

  • odporúčame použiť aciton="delete"

  • 200 - OK; 404 - záznam neexistuje

  • funguje len nad konkrétnym záznamom, takže napríklad https://localhost:5434/c/testovaci/faktura-vydana/480.xml

  • možno použiť len v aktuálnom období

Formát očakávaných údajov je vždy rovnaký ako formát odpovede.

Nastavenie je buď v prvku Content-Type v hlavičke, alebo v rozšírení adresy URL:

Podrobnejšie informácie o operáciách HTTP nájdete v našej dokumentácii: Podporované operácie HTTP

Did this answer your question?