Skip to main content
Návod na EET

Všetko, čo potrebujete vedieť o EET vo Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V súvislosti s blížiacou sa ďalšou vlnou EET a koncom platnosti existujúcich certifikátov sme pre vás pripravili návod, ktorý vám pomôže nastaviť EET vo Flexi a uľahčí vám prácu s postupom automatického odosielania dokladu do EET. Učebnica je rozdelená do týchto kapitol:

Did this answer your question?