Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyIntegromat
Sledovanie stavu zásob pod minimom
Sledovanie stavu zásob pod minimom

Integromat - Sledovanie stavu zásob pod minimom pomocou

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Používate v ABRA Flexi minimálne stavy skladových kariet? Chcete byť informovaní, ak je stav skladovej karty nižší ako minimálny stav, a preto je potrebné tovar objednať alebo vyrobiť? Integromat ponúka veľmi jednoduché a elegantné riešenie na odoslanie zoznamu skladových kariet, ktoré sú pod minimálnou úrovňou zásob, napríklad na váš e-mail.

Poznámka: Neposkytujeme technickú podporu pre nastavenie Integromatu. Pre podrobnosti o nastavení kontaktujte priamo podporu Integromatu.

Získanie skladových kariet pod minimálnu zásobu z ABRA Flexi

Najjednoduchšou a najefektívnejšou možnosťou je používateľský dotaz. V systéme ABRA Flexi ho môžete vytvoriť takto:

select c.kod as cenik_kod,c.nazev as cenik_nazev,s.kod as sklad_kod,k.stavmjrequirements,k.minmjfrom skarty kjoin nucetobdobdobi uo on k.iducetobdobdobi = uo.iducetobdobileft join ccenik c on k.idcenik = c.idcenikleft join dbsp s on k.idskladu = s.idbspkde uo.platioddata <= now() and uo.platidoddata >= now()and k.stavmjqueries < k.minmj

Tento dotaz vráti skratku a názov cenníka, skratku obchodu, nastavený minimálny stav obchodu a aktuálny stav obchodu danej karty. Vráti len záznamy, ktoré nedosahujú minimálny stav. Ostatné záznamy nie sú v tejto chvíli dôležité, takže ich nie je potrebné posielať do Integromatu (operácie ukladania).

Tento SQL dotaz je potrebné zadať do ABRA Flexi ako užívateľský dotaz v sekcii Nástroje > Užívateľské dotazy.

Užívateľský dotaz bude spustený Integromatom pomocou ABRA Flexi API. Takže stále môžete otestovať, či všetko funguje tak, ako má.

Spustenie používateľského dotazu prostredníctvom rozhrania API sa vykonáva pomocou požiadavky GET na adresu

server:port/c/company_identifier/user-query/id_query/call.json?limit=0e.g. https://demo.flexibee.eu/c/demo/uzivatelsky-dotaz/45/call.json?limit=0

Nastavením dotazu je všetko pripravené v ABRA Flexi a môžete začať pracovať v Integromate.

Spracovanie výsledku a odoslanie pošty v Integromate

Na celý scenár postačuje BEZPLATNÝ plán Integromat. Po úspešnej a rýchlej registrácii môžete začať vytvárať svoj scenár.

Modul HTTP

Prvý modul načíta údaje z rozhrania ABRA Flexi API. Je potrebné zadať adresu, na ktorú má Integromat načítať údaje a prihlasovacie údaje. Najlepšie je používať údaje vo formáte JSON, pretože sa s nimi ľahko pracuje.

Modul JSON

Teda ďalším modulom v scenári bude JSON s nastavením Parse JSON. Tento modul prijíma údaje z modulu HTTP a vytvára z nich štruktúru na ďalšie spracovanie.

Modul musí definovať štruktúru údajov, ktoré budú prúdiť. Toto je jediná ťažká úloha v celom scenári. Našťastie je k dispozícii generátor, do ktorého sa zadá vzorka údajov a Integromat sám pripraví štruktúru údajov.

Modul Iterátor

Ak má byť e-mail, ktorý nakoniec vytvorí skript, pekne formátovaný, musíte pridať Iterátor ako ďalší modul. Tento modul postupne vytvorí každý riadok výsledku a odošle ho samostatne.

Nástroje Build String

Po "rozparsovaní" výsledku a jeho rozdelení na jednotlivé riadky môžete začať zostavovať výsledok. Aby ste sa uistili, že výsledný e-mail má správnu štruktúru, použijete modul build strings. V ňom môžete výsledok pekne naformátovať. Pri zostavovaní výsledku môžete použiť aj značky HTML (<br />, <b>, <i>, ...).

Email s výsledkom

Telo e-mailu je zostavené, takže už ho stačí len odoslať. Na tento účel možno použiť dva moduly. Ako príklad slúži modul Gmail.

Zvoľte odkaz na Gmail, zadajte cieľovú e-mailovú adresu, vyplňte predmet a ako obsah pridajte výstup z predchádzajúcich modulov.

Filtrovanie a neodoslanie e-mailu, ak je všetko v poriadku

E-mailové oznámenie by sa samozrejme malo odoslať len vtedy, ak sú skladové karty pod minimálnym stavom. To sa dá zabezpečiť filtrovaním. Najlepšie je vložiť ho medzi moduly JSON a Iterator a nastaviť ho tak, aby v poli winstrom: QueryView[] (ktoré je výsledkom parseru JSON) bolo viac ako 0 záznamov.

Závěr

Vytvorenie celej integrácie je otázkou niekoľkých minút. Stačí, ak sa skript spustí automaticky raz denne. Nie je potrebné ho spúšťať viackrát. Vo väčšine prípadov to postačuje pre FREE plán Integromat. Namiesto naformátovaného e-mailu si môžete nechať poslať napr. objednávku EDI svojmu dodávateľovi a po kontrole ju hneď odoslať.

Ak majú byť oznámenia správne a použiteľné, je potrebné udržiavať sklad v systéme ABRA Flexi v poriadku. Nastavte minimálnu úroveň zásob len tam, kde máte záujem, a tovar naskladňujte správne a rýchlo.

Did this answer your question?