Skip to main content
Vytvorenie prílohy k záznamu pomocou cURL

Ako pridám prílohu k záznamu pomocou cURL

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Príkazy:

curl -H "Accept: application/xml" -k -u user:password -X PUT -L https://url.cil:5434/c/jmeno_firmy/cenik/code:LAMPA1/prilohy/new/LAMPA1.jpg-T "c:\obrazky\LAMPA1.jpg" -H "Content-Type: image/jpeg "curl -H "Accept: application/xml" -k -u user:password -X PUT -L https://url.cil:5434/c/jmeno_firmy/cenik/code:LAMPA2/prilohy/new/LAMPA2.jpg-T "c:\obrazky\LAMPA2.jpg" -H "Content-Type: image/jpeg"

Curl.exe je program na stiahnutie zadarmo

LAMPA2 je cenníková položka

"c:\obrazky\LAMPA2.jpg" je cesta k súboru, ktorý chceme importovať

Did this answer your question?