Skip to main content
Odosielanie dokumentov e-mailom

Ako efektívne odosielať dokumenty z aplikácie Flexi

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

V aplikácii Flexi môžete odosielať dokumenty e-mailom rôznymi spôsobmi. Každá metóda je opísaná v samostatnom článku.

1) Základným spôsobom je odoslanie žiadosti prostredníctvom symbolu obálky.

________________________________________________

2) Je tiež možné nastaviť, aby sa dokumenty po vytvorení odosielali automaticky.

________________________________________________

3) Ďalšou možnosťou je automatické odosielanie faktúr vygenerovaných zo zákazníckych zmlúv.

________________________________________________

4) Pomocou jednoduchého príkazu API je možné odoslať všetky dokumenty označené na odoslanie.

________________________________________________

Did this answer your question?