Skip to main content
Používateľské transformácie

Nástroje - Používateľské transformácie

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Užívateľské transformácie

Nástroje - Transformácie používateľa

Používateľské transformácie XSLT umožňujú jednoducho vytvárať, registrovať a používať vlastné špecializované transformácie XSLT. Na rozdiel od integrovaných transformácií sa transformácie používateľov ukladajú v ABRA Flexi rovnako ako všetky ostatné záznamy používateľov a nie je potrebné posielať žiadosť o ich integráciu do ABRA Flexi. Na vytvorenie používateľských transformácií je potrebné poznať jazyk XSL.

__________________________________________________________________

Dôkazy o transformáciách používateľov

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".

Tlačidlo potvrdenia

otvorí formulár pre nový záznam.

  • Skrátený kód - jedinečný transformačný kód.

  • Názov - názov transformácie používateľa

  • Dotaz - kompletný vzorec pre transformáciu XSL

__________________________________________________________________

Používanie používateľských transformácií

Transformácie XSLT používateľa sa podobne ako vstavané transformácie používajú v rozhraní REST-API na transformáciu načítaných alebo uložených údajov. Ak sa má na načítané alebo uložené údaje vo volaní REST-API použiť používateľská transformácia XSLT, jej skratka sa uvedie v parametri ?format=code:{shortcode}.

Príklad: /c/demo/invoice-issued.xml?format=code:yxz

Did this answer your question?