Skip to main content
Inventárne pohyby - prehľad

Položky inventárnych dokladov

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Položka - Inventárne pohyby - prehľad

Tento formulár poskytuje prehľad o pohybe skladových položiek. Je to interný záznam vašej spoločnosti na lokalizáciu a kontrolu zásob.

Na rozdiel od formulára Príjemky/výdajky (modul Peniaze) sú údaje v tomto formulári položkovité, napr. Ak pridáte napr. 10 položiek na formulári Príjemky/výdajky prostredníctvom tlačidla, budú stále súčasťou jednej príjemky/výdajky, ale na formulári Skladové pohyby - prehľad budú rozdelené na 10 pohybov - záznamov.

Did this answer your question?