Skip to main content
Spustenie používateľského dotazu

Ako spustiť používateľský dotaz v desktopovej aplikácii

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Je možné spustiť špecializované dotazy nad väčšinou zostáv a záznamov. Môžu to byť pripravené dotazy, ako napríklad prehľad zmien konkrétneho záznamu alebo dotazy pripravené samotnými používateľmi.

Ak chcete zobraziť prehľad dostupných dotazov, musíte najprv vybrať tlačidlo:

v hornej lište tabuľky alebo formulára aktuálneho záznamu.

Vtedy sa zobrazí dialógové okno výberu dotazu s ponukou dostupných dotazov. Jednotlivé dotazy sú uvedené podľa skratky a názvu. Vyberiete dotaz, ktorý chcete spustiť, a potom stlačíte tlačidlo Dokončiť. Tým sa vykoná vybraný dotaz a zobrazia sa získané údaje.

Did this answer your question?