Skip to main content
Pokročilá parametrizácia

Pokročilá parametrizácia umožňuje meniť vlastnosti ABRA Flexi

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Pre pokročilých zákazníkov je potrebné prispôsobiť správanie ABRA Flexi želaniam klienta. Pokročilá parametrizácia umožňuje meniť vlastnosti systému ABRA Flexi tak, aby lepšie vyhovovali požiadavkám používateľa.

Mnoho funkcií je už v systéme ABRA Flexi parametrizovateľných. Parametrizáciu používajú pracovníci technickej podpory a konzultanti na prispôsobenie systému ABRA Flexi svojim potrebám. Nie je určený pre bežného koncového zákazníka.

Pri znalosti názvu parametra a požadovanej hodnoty možno parameter aktivovať importom súboru XML podľa nasledujúcej šablóny:

<?xml version="1.0"?>

Praktickým príkladom použitia rozšírenej parametrizácie je parametrizácia predvolenej tlačiarne podľa tlačovej zostavy.

Did this answer your question?