Skip to main content
Mesačná účtovná závierka

Účtovný výstup Mesačná účtovná závierka a práca s ňou

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Mesačná účtovná závierka

Mesačný výkaz hospodárenia obsahuje súhrnný prehľad nákladových a výnosových účtov za požadované obdobie, nájdete ho v zozname účtovných výstupov modulu "Účtovníctvo".

Mesačný výkaz účtov

Kliknutím na možnosť "Správa za mesiac" sa otvorí sprievodca, v ktorom vyberiete parametre zobrazenia správy.

Účtovné obdobie

Vyberte pomocou rozbaľovacieho zoznamu.

Účty

Vyberte mesiac, za ktorý chcete výpis

Vyberte pomocou rozbaľovacieho zoznamu.

Pomocou tlačidla "Select" môžete zadať účty alebo rozsah účtov oddelených čiarkami.

Ak chcete pridať ďalšie špecifikácie, pokračujte tlačidlom "Next", ak chcete sprievodcu dokončiť, stlačte tlačidlo "Finish".

Tu môžete vybrať strediská, meny, činnosti, na ktoré sa má vzťahovať inventúra majetku a záväzkov.

Vybrané strediská

Činnosti

Meny

Ak chcete ukončiť sprievodcu, stlačte tlačidlo "Dokončiť"

.

Vyberte typ "Zoznam"

Pri definovaní podmienky výberu pre účtovné výstupy sa predvolene používa "Zoznam". Po stlačení tlačidla "Vybrať" sa zobrazí dialógové okno so všetkými dostupnými hodnotami v zozname na ľavej strane. Dvakrát kliknite alebo použite šípky na presunutie hodnôt do správnej časti. Potvrdením tlačidla "OK" sa dialógové okno zatvorí a hodnoty sa prenesú do náhľadu stavu. Výsledný filter obsahuje záznamy, ktoré spĺňajú jednu z podmienok zoznamu. Pomocou tlačidiel so šípkami môžete všetky hodnoty presunúť z ľavej časti do pravej a naopak.

Dialógové okno Tlač

Dialógové okno tlače obsahuje tieto prvky:

  • Jazyk správy

  • Dostupné správy

  • Tlač

Pokročilá verzia tlačových zostáv

Tlačte vodiace linky

Preview

Tlač

Pdf

Odoslať

Export do XLS

Podrobnejšie informácie o výtlačkoch nájdete na stránke Výtlačky nápovedy.

Did this answer your question?