Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaSprievodca nastavením spoločnosti
Sprievodca nastavením firmy - Skupiny firiem, Adresár
Sprievodca nastavením firmy - Skupiny firiem, Adresár

Obchodní partneri, Skupiny firiem v ABRA Flexi

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Tento dialóg sa zaoberá dvoma možnosťami, ktoré spolu úzko súvisia. Jednotlivé adresy možno rozdeliť do rôznych skupín spoločností podľa spôsobu ich účtovania. Toto rozdelenie výrazne uľahčuje vytváranie dokladov a ich účtovanie.

Otvorené skupiny spoločností

Každá adresa musí byť priradená k určitej skupine spoločností. Pre skupinu firiem môžete zadať pohľadávky a záväzky, ktoré sa automaticky prenesú do dokladov.

Môžete ich pridať kedykoľvek v aplikácii pri vytváraní akéhokoľvek dokumentu alebo v bočnej navigácii modulu "Obchodní partneri" - na pracovnej ploche alebo v ponuke Obchodní partneri -> skupiny firiem.

Ďalšie informácie o obchodných skupinách nájdete na stránke Obchodné skupiny.

Otvorený adresár

Toto je zoznam firiem (dodávateľov a odberateľov), ktorý obsahuje všetky potrebné informácie o firme - napr. adresy, kontakty, čísla účtov atď. V adresári si môžete tiež robiť poznámky, napr. o stretnutiach, rezerváciách atď. Každej spoločnosti je možné priradiť centrum, ktoré sa automaticky prenesie do dokumentov.

Flexi podporuje import údajov uložených vo formáte Microsoft Excel (XLS). Takto môžete ľahko importovať adresár vyexportovaný z iného programu alebo vami vytvorené údaje.

Môžete ho pridať kedykoľvek v aplikácii pri vytváraní akéhokoľvek dokumentu, v bočnej navigácii modulu "Obchodní partneri" -> adresy firiem alebo v menu "Obchodní partneri" -> adresy firiem.

Ďalšie informácie o zozname spoločností nájdete na Adresár.

Tlačidlo "Predchádzajúci" vás vráti do predchádzajúceho dialógového okna.

Tlačidlom "Ďalej" prejdete na ďalší krok sprievodcu nastavením spoločnosti.

Keď potvrdíte tlačidlo "Zrušiť", zrušíte celé nastavenie spoločnosti a ste na začiatku založenia novej spoločnosti.

Súvisiace

Did this answer your question?