Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaTipy a triky
Počiatočný zostatok banky a hotovosti
Počiatočný zostatok banky a hotovosti

Ako nastaviť počiatočný zostatok banky a hotovosti

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Počiatočný zostatok banky a hotovosti

V predchádzajúcich častiach seriálu sme si ukázali, ako v systéme ABRA Flexi nastaviť predchádzajúce účtovné obdobie a importovať cenník a zostatky zásob z programu Excel. Ďalším krokom je zadanie počiatočných zostatkov na bankovom účte a v pokladni, ktorým sa budeme venovať v tomto článku.

Počiatočné zostatky v pokladni

O tom, ako funguje banka a pokladňa, sme sa podrobne zmienili v samostatnom článku, na ktorý nadviažeme pri zadávaní počiatočných stavov banky a pokladnice. Preto odporúčame, aby ste doklady, ktoré nastavujú počiatočný stav, zadávali priamo do pokladničných alebo bankových záznamov s dátumom spadajúcim do predchádzajúceho účtovného obdobia.

Prepnite na predchádzajúce účtovné obdobie (v našich príkladoch rok 2017) a otvorte Pokladňu. Stlačením tlačidla Nový začnite zadávať účtenky. Pre každú pokladňu zadajte samostatný doklad. Zo zoznamu vyberte požadovaný Typ dokladu (ŠTANDARDNÝ alebo samostatný typ dokladu pre počiatočné stavy) a Pokladňa. Na karte Účtovníctvo vyberte správny analytický účet z účtovnej osnovy (211xxx) ako účet Pokladňa. Nastavte účet 395 (analytický účet 395xxx) ako protiúčet pre doklady. V tabuľke súm zadajte zostatok hotovosti do poľa so sadzbou 0 %.

Vstup na začiatok pokladne

Vstup na začiatok pokladne

Ak máte viacero pokladní, stlačte tlačidlo Uložiť a nové a zadajte stav ostatných pokladní.

Takto zadané účtenky spĺňajú všetko, čo je potrebné na správne fungovanie pokladničnej knihy. Pre každú pokladňu sa zadáva samostatný doklad. Každá pokladňa má svoj vlastný účet a na tento účet sa zaúčtuje aj doklad za začiatok danej pokladnice. Doklady sú zaúčtované v predchádzajúcom účtovnom období.

Základné zostatky na bankových účtoch

Počiatočný stav bankových účtov nastavíte rovnakým spôsobom ako pri pokladniach, len doklady nezadávate do Pokladničnej knihy, ale do Bankovej knihy.

Znovu kliknite na tlačidlo Nový a zo zoznamu v okne úprav vyberte Typ dokladu a Bankový účet. Na karte Účtovníctvo vyplňte analytický účet priradený k bankovému účtu (221xxx) ako Bankový účet. Ako protiúčet opäť vyberte účet 395 (analytický účet 395xxx). Zostatok opäť zadajte do tabuľky súm, do poľa s 0 % sadzbou.

Zadanie začiatku bankového účtu

Zadanie začiatku bankového účtu

Znovu zadajte samostatný doklad pre každý bankový účet.

Na budúce použitie odporúčame do príloh týchto dokumentov nahrať verziu bankového výpisu vo formáte PDF, v ktorej je uvedené, aké zostatky boli nastavené.

Nastavenie počiatočnej zastávky pre účty Fio online

Ak chcete používať online načítanie výpisov z FIO banky, musíte nastaviť počiatočnú zarážku. Možnosťou je nastaviť túto odrážku priamo na "token" pomocou aplikácie Fio banka (nastavíme ju na 1.1. 2018).

Druhou možnosťou je použiť rozhranie API Fio banky na jeho nastavenie. Bariéra sa nastavuje prístupom na túto adresu:

https://www.fio.cz/ib_api/rest/set-last-date/{token}/{yyyy-mm-dd}/

Táto adresa obsahuje "token", ktorý chcete odsadiť, a "yyyy-mm-dd" je dátum, ktorý chcete odsadiť vo formáte yyyy-mm-dd. Ak chcete nastaviť token 123456789 tak, aby bol odsadený 1. 1. 2018, použite nasledujúcu adresu:

https://www.fio.cz/ib_api/rest/set-last-date/123456789/2018-01-01/

Kontrola zaúčtovania počiatočných stavov
Účtovanie výstupných zostatkov účtov

Najjednoduchším spôsobom kontroly správnosti zaúčtovania počiatočných stavov je použitie výstupu Účtovné zostatky. Tento výstup sa nachádza v ponuke ÚčtovníctvoÚčtovné výstupyZostatky účtov. V sprievodcovi vyberte predchádzajúce účtovné obdobie, do ktorého ste zadávali doklady (2017), a stlačte tlačidlo Ukončiť.

Zobrazí sa tabuľka s účtami 211xxx a 221xxx. Stĺpec Stav 12 (ktorý odporúčame presunúť na začiatok zoznamu) by mal obsahovať správne (povinné) hodnoty.

Kontrola stavov účtu

Kontrola stavov účtu

Banková a pokladničná kniha

Ďalším výstupom, ktorý by sme mali skontrolovať, je Banka, resp. pokladničná kniha. Vytlačte ich pre každý bankový účet a pokladňu k dátumu začiatku nového účtovného obdobia (v našom prípade k 1. 1. 2018). Požadovaný zostatok bankového účtu alebo pokladničnej knihy by mal byť opäť počiatočným zostatkom v účtovnej knihe. Ak sa aj tu všetko zhoduje, máte hotovo.

Základný prehľad

Ak ste postupovali podľa pokynov v tomto a minulom článku, mali by ste mať vyplnené polia Banka, Pokladňa a Zásoby v základnej zostave (ZostavyZákladná zostava).

Ukážka základnej správy

Ukážka základnej správy

Did this answer your question?