Skip to main content
ABRA Flexi XML

Komunikácia prostredníctvom ABRA Flexi XML

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Základom komunikácie s ABRA Flexi je ABRA Flexi XML. Môže byť vo formáte XML alebo JSON. V oboch prípadoch je štruktúra rovnaká. Jediný rozdiel je v spôsobe ukladania atribútov v JSON. Potom sa uložia ako záznam s úchytom @rowCount.

Prípad

Veľké a malé písmená sa v názvoch značiek a atribútov ignorujú, takže je možné použiť akúkoľvek kombináciu.

Použité atribúty

Prehľad atribútov podporovaných daným záznamom nájdete vo vzorovom XML (prvý záznam je vždy komentovaný) alebo v dokumentácii ku konkrétnemu záznamu. Všetky atribúty majú interné prepojenia, a preto nie je potrebné uvádzať všetky atribúty, pretože ostatné sa buď automaticky vypočítajú, preberajú sa z typu dokladu, alebo sú určené iným prepojením (napr. pri faktúre sa výberom firmy vyplní aj IČO, adresa atď.).

Did this answer your question?