Skip to main content
Overovanie údajov

Overovanie údajov pri ich ukladaní

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Validácia sa vykonáva pri ukladaní údajov. Chyby môžu byť troch typov:

 • error: záznam nie je možné uložiť kvôli tejto chybe a operácia bola zrušená

 • varovanie: počas ukladania došlo k problému, ale záznam bol uložený.

 • informácie: dodatočné informácie pre používateľa. Záznam bol uložený.

Príklad chyby pri ukladaní:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
 <success>true</success>
 <result>
  <id>105</id>
  <warnings>
   <warning for="radekDph">Z&#xE1;znam nem&#xE1; vyplnen&#xFD; riadok DPH, a preto doklad nebude za&#xFA;&#x10D;tovan&#xFD;.</warning>
  </warnings>
  <infos>
   <info>Automatick&#xFD; v&#xFD;ber s&#xE9;riov&#xE9;ho &#x10D;&#xED;sla sa uskuto&#x10D;nil.</info>
  </infos>
 </result>
 <result>
  <id>103</id>
 </result>
</winstrom>

Ak aplikácia narazí na chybu, spracovanie sa okamžite ukončí. V prípade varovaní a informácií sa vykoná úplný import a potom sa vrátia všetky chybové stavy. Ak chcete zabrániť ukladaniu údajov aj v prípade varovania, pridajte do adresy URL parameter "?fail-on-warning=true".

Ak chcete overiť záznam a nechcete ho uložiť (dry-run), pridajte do adresy URL parameter "?dry-run=true".

Did this answer your question?