Skip to main content
Založenie spoločnosti

Vytvorenie spoločnosti a obnovenie zo zálohy prostredníctvom rozhrania REST API

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prostredníctvom rozhrania REST API je tiež možné vytvárať spoločnosti alebo obnovovať zo zálohy.

PUT /admin/establish-companies

Pri vytváraní spoločnosti je možné zadať tieto parametre:

?name=Firma

Názov novovytvorenej spoločnosti

?use-demo=true

Novovytvorená spoločnosť by mala byť vyplnená demo údajmi (len pre kombináciu CZ a BUSINESS+PU)

?country=CZ

Právne predpisy novovzniknutej spoločnosti (pozri nižšie)

?org-type=BUSINESS+PU

Typ organizácie novovzniknutej spoločnosti (pozri nižšie)

?ic=123

IČO spoločnosti, ktoré sa použije na základné nastavenie (platca DPH, sídlo, číslo spisu, ...)

?vatid=CZ456

daňové identifikačné číslo spoločnosti

Vyžaduje sa len názov. Ak predvolené hodnoty nevyhovujú, je potrebné uviesť aj krajinu a typ orgánu. Ak je zadané aj ic, pri vytváraní spoločnosti sa pridajú niektoré ďalšie údaje z ARES.

Možné hodnoty parametrov sú:

?country=

SK

Česká republika

SK

Slovenská republika

Pre krajinu=CZ:

?org-type=

PODNIKATELIA + PU

Podnikatelia - podvojné účtovníctvo

PODNIKATELIA+DE

Podnikatelia - daňové účtovníctvo

NON-PROFIT

Neziskové organizácie

ROZPOCTOVE

Príspevkové organizácie

Pre krajinu = SK:

?org-type=

PODNIKATELIA + PU

Podnikatelia - podvojné účtovníctvo

Ako zvyčajne, nezabudnite, že hodnoty musia byť v adrese URL správne zakódované. Odpoveď v prípade úspešne vytvorenej spoločnosti je 201 a adresa URL spoločnosti v hlavičke Location.

Did this answer your question?